Projekt Näsudden Väst

Vattenfall och Näsvind har kommit överens om ett byte av projekten Näsudden Öst och Näsudden Väst.

Vattenfall har under en tid utvecklat Näsudden Väst och erhöll under 2014 tillstånd att bygga upp till tre stycken vindkraftverk. Samtidigt har Vattenfall tillsammans med Näsvind utvecklat Näsudden Öst.

Det byte som nu genomförts innebär att Vattenfall övertar hela projekträttigheten för Näsudden Öst och därmed möjligheten att utveckla en vindkraftsanläggning med upp till 19 vindkraftverk. Näsvind erhåller den fulla rättigheten att bygga upp till tre stycken vindkraftverk på Näsudden Väst.

Mer information

Näsudden Öst

Senast uppdaterad: 2018-05-09 16:13