Ruuthsbo vindkraftsanläggning

Vattenfall avslutar projekteringen av vindkraftsprojekt Ruuthsbo.

Sedan 2007 har Vattenfall har i samarbete med Ruuthsbo gods undersökt möjligheterna för en eventuell vindkraftsanläggning vid Ruuthsbo i Ystad kommun.

I september 2013 lämnade Vattenfall in en miljöanmälan till Ystad-Österlenregionens Miljöförbund. Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund tog i februari 2014 beslut om att förbjuda Vattenfall att bedriva den anmälda verksamheten. Vattenfall överklagade beslutet till länsstyrelsen i Skåne län. Rättsenheten inom länsstyrelsen avslog ärendet i maj 2015, Vattenfall överklagade beslutet till Mark- och miljödomstolen (MMD) vid Växjö tingsrätt. MMD avslog överklagandet i juni 2016. Beslutet från MMD överklagades av Vattenfall till Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) i juni 2016. MMÖD beslutade att inte meddela prövningstillstånd i september 2016. Beslutet går inte att överklaga. Därav har Vattenfall valt att avsluta projektet.

Tack

Vi beklagar att vi behövde avveckla projekt Ruuthsbo. Vattenfalls intensiva klimatarbete med förnybar energi i form av vindkraft fortsätter på andra håll i Sverige och Europa.

Senast uppdaterad: 2017-08-16 13:15