Ryningsnäs vindkraftpark

Vattenfall har färdigställt det forskningsprojekt om vindkraft på land som har pågått sedan 2007 i Ryningsnäs i Hultsfreds kommun. 

Resultaten från studien har haft stor betydelse för Vattenfalls forskning om möjligheterna för vindkraft i skog.

Historik om forskningsprojektet Ryningsnäs vindkraftverk

2007 blev Ryningsnäs i Hultsfreds kommun scenen för ett forskningsprojekt på vindkraft i skogsmiljö. Vattenfall satte upp en mätmast under hösten och började studera vindförhållandena.

2008 inledde vi byggnationen av två testverk med en effekt på 2,5 MW som började leverera el i november.

2009 stod vindkraftverken färdiga och invigdes av Kira Berg, kommunalråd i Hultsfreds kommun, och biskop Martin Lind, Linköpings stift. Vindkraftverken är döpta till Hedvigsborg och Adolfslund efter två torp som funnits i området.

Forskningsprojektet färdigt

Efter två års studier är forskningsprojektet färdigt och avslutat. Resultaten från testverken har haft stor betydelse för Vattenfalls vindkraftsatsningar på land. De två vindkraftverken är sålda till Visby energi.

Tack

Vi som arbetade i projektet vill gärna tacka för den information och de idéer och synpunkter som vi har fått under projektets gång. Resultatet av studien har haft stor betydelse för Vattenfalls forskning om möjligheterna för vindkraft i skog.

Vattenfalls intensiva klimatarbete fortsätter i andra vindkraftprojekt i både Sverige och övriga Europa där Vattenfall är verksam.

Senast uppdaterad: 2013-10-31 13:54