Projekt Sjönevad vindkraftpark

Vattenfall väljer att inte fortsätta driva projekt Sjönevad vindkraftpark.

Vattenfall har under längre tid gjort vindmätningar i projekt Sjönevad. De visar tyvärr på sämre vindförhållanden än i Vattenfalls befintliga vindkraftparker i Hjuleberg och Högabjär-Kärsås. Vi väljer därför att inte fortsätta driva projektet i Vattenfalls regi.

Vattenfall lämnar inte Falkenbergs kommun

Det är ett svårt beslut för ett projekt som vi länge trott på. Att vi avslutar här betyder inte att vi lämnar Falkenbergs kommun och området. Våra vindkraftparker i Hjuleberg och Högabjär-Kärsås producerar bra och visar lönsamhet. Vi har en grupp skickliga drifttekniker som fortsätter arbeta med dessa och finns lokalt på vårt driftkontor.

Det här händer nu

Nu ser vi på möjligheten att lämna över projektet till någon som vill driva det vidare och kan dra nytta av det arbete som redan gjorts.

Fakta

  • Området ligger cirka 14 kilometer nordost om Falkenbergs tätort.
  • Utrymme för upp till 11 verk.
  • Området är utpekat som lämpligt för vindbruk i Falkenbergs kommuns vindbruksplan.
  • Möjlig elproduktion på cirka 100 GWh och hushållsel till cirka 20 000 hem.
Senast uppdaterad: 2016-10-13 15:24