Skogseryd vindkraftpark

Vattenfall har avslutat projektet att etablera en vindkraftpark i Skogseryd efter noggranna och omfattande vindmätningar på plats.

Vattenfall ägnade ett år åt att undersöka vindförhållanden i Skogseryd med planen att etablera en vindkraftpark. En opinionsundersökning som vi gjorde visade att både allmänheten och myndigheter var positiva till vindkraftparken.

För svaga vindar i Skogseryd

Vindmätningarna visade att en etablering av vindkraft inte kunde bli tillräckligt lönsam i Skogseryd med den teknik som Vattenfall hade tillgång till. Vi avslutade därför projektet och den pågående tillståndsprövningen.

Tack

Vi beklagar att vi behövde avveckla projektet, särskilt med tanke på det positiva mottagande som kommunen och allmänheten visade för våra vindkraftplaner i området.

Vattenfalls intensiva klimatarbete fortsätter i andra vindkraftprojekt i både Sverige och övriga Europa där Vattenfall är verksam.

Senast uppdaterad: 2013-10-31 13:49