Projekt Svartnäs vindkraftpark

Vattenfall och Bergvik Skog har gemensamt beslutat att avsluta Vattenfalls option för projekt Svartnäs Vindkraftpark. 

Vattenfalls optionsavtal

Under 2014 fick Bergvik Skog AB tillstånd från Mark- och miljööverdomstolen för Svartnäs Vindkraftpark. Samma år tecknade Vattenfall och Bergvik Skog ett optionsavtal som ger Vattenfall ensamrätt och förtur att förvärva, bygga och driva vindkraftparken. Projektutvecklingen har pågått sedan dess. Vattenfalls optionsavtal med Bergvik Skog löper ut i april 2017. Det kommer inte att förlängas. Beslutet grundar sig i att Vattenfalls tidplan för kommande byggnationer inte matchar miljötillståndet för Svartnäs som är tidsbegränsat.

Vindkraftparken kan förverkligas av annan vindkraftutvecklare 

Beslutet att lämna ett vindkraftprojekt med bra vindförhållanden och förutsättningar är svårt. Det är också en prioritering som är nödvändig med tanke på att miljötillståndet och vår option hos Bergvik Skog går mot sitt slut. Svartnäs är ett bra och gediget utvecklat projekt men Vattenfall har också andra vindkraftprojekt som närmar sig byggstart. Vattenfall och Bergvik Skog är överens om att avsluta optionen. Nu ges möjlighet för en annan vindkraftutvecklare att dra nytta av det arbete som har gjorts och att förverkliga bygget av vindkraftparken.

Senast uppdaterad: 2017-01-18 14:01