Trolleboda vindkraftpark

Vattenfall har avslutat projektet Trolleboda vindkraftpark, i södra Kalmarsund.

Projektet erhöll 2008 av dåvarande miljödomstolen tillstånd att uppföra en havsbaserad vindkraftpark om 30 turbiner med en sammanlagd effekt av 150 MW i ett område i södra Kalmarsund. Vindkraftparken beräknades kunna producera 500 GWh förnybar elektricitet per år, vilket motsvarar hushållsel till närmare 100 000 hushåll. Enligt tillståndet skulle vindkraftparken vara uppförd senast i december 2016. Vattenfall har ansökt om en förlängning av tillståndet men fått avslag då mark- och miljödomstolen funnit att skäl för förlängning inte föreligger.

Som en följd av detta är projektet nu avslutat.

Tack

Vi beklagar att vi behövde avveckla projektet, särskilt med tanke på det positiva mottagande som kommunen och allmänheten visade för våra vindkraftplaner i området

Vattenfalls intensiva klimatarbete med förnybar energi i form av vindkraft fortsätter på andra håll i Sverige och Europa.

Senast uppdaterad: 2017-12-07 13:40