Tillstånd för Trolleboda

För att få bygga en vindkraftpark krävs en lång rad tillstånd från många instanser.

Här kan du ta del av de tillstånd som krävs för Trolleboda vindkraftpark.

Upp till 30 vindkraftverk

År 2005 fick vi regeringens tillstånd för fem vindkraftverk, men vi har valt att söka nya tillstånd för omkring 30 vindkraftverk i samma område. Om Trolleboda vindkraftpark byggs beräknas den kunna producera cirka 0,5 TWh per år. Det motsvarar hushållsel till närmare 100 000 hem. 

Senast uppdaterad: 2013-12-17 15:55