Komplettering till ansökan

Komplettering till ansökan om tillstånd till vindkraftsetablering – projekt Grönhult vindkraft.

Här hittar du kompletteringsföreläggandet, som vi fått från länsstyrelsen i Västra Götaland. Efter det följer vår skrivelse samt alla de tillhörande bilagorna. Därefter hittar du Kompletteringar del II och Kompletteringar del III.

Kompletteringar del II

Kompletteringar del III

 

Kompletteringar del I

Föreläggande från länsstyrelsen om kompletteringar till ansökan (PDF 591 kB)

Kompletteringsskrivelse Grönhult 20131031 (PDF 5 MB)

Bilaga 1 - Karta Grönhult (PDF 2 MB)

Bilaga 2 - Mark- och miljööverdomstolen, dom mål 473-13 (PDF 10 MB)

Bilaga 3 - Energiberäkningar (PDF 44 kB)

 

Bilaga 4a - Ljudimmissionsberäkningar V90 totalhöjd 150 och 200m (PDF 10 MB)

Bilaga 4b - Ljudimmissionsberäkningar M114 totalhöjd 150 och 200 m (10 MB)

Bilaga 4c - Lågfrekvent ljud V90 totalhöjd 150 och 200 m (PDF 3 MB )

Bilaga 4d - Lågfrekvent ljud M114 totalhöjd 150 och 200 m (PDF 3 MB )

Bilaga 5 - Skuggberäkningar (PDF 12 MB)

 

Bilaga 6 - Synbarhet hinderbelysning 150 m totalhöjd (PDF 1 MB)

Bilaga 6 - Synbarhet hinderbelysning 200 m totalhöjd (PDF 1 MB)

Bilaga 7 - Hydrologisk utvärdering (PDF 1 MB)

Bilaga 8 - Karta passage vid våtmark klass 2 och fornlämningar (PDF 1 MB)

Bilaga 9 - Tabell försiktighetsmått i ansökan jämfört med förslag till hänsyn i naturvärdesbedömning (PDF 384 kB)

 

Bilaga 10 - Komplettering till skogshönsinventering (PDF 1 MB)

Bilaga 11 - Tabell fornlämningar (PDF 463 kB)

Bilaga 12 - Karta Luftfartsverkets hinderanalys (PDF 2 MB)

Bilaga 13a - Utdrag ur fastighetsregistret (PDF 223 kB)

Bilaga 13b - Bilder Skogslyckan (PDF 1 MB)

 

Bilaga 14 - Karta kalkade sjöar (PDF 2 MB)

Bilaga 15a - Fotomontage V90 allmänna totalhöjd 150 och 200 m (PDF 9 MB)

Bilaga 15b - Fotomontage M114 allmänna totalhöjd 150 och 200 m (PDF 9 MB)

Bilaga 15c - Fotomontage V90 närboende totalhöjd 150 och 200 m (PDF 13 MB)

Bilaga 15d - Fotomontage M114 närboende totalhöjd 150 och 200 m (PDF 13 MB)

 

Bilaga 15e - Siktanalys V90 och M114 totalhöjd 150 och 200 m (PDF 7 MB)

 

Upp

Kompletteringar del II

Kompletteringsskrivelse (PDF 2 MB)

Bilaga 1 Kartor (PDF 3 MB)

Bilaga 2 Koordinater (PDF 26 kB)

Bilaga 3A Ljud (PDF 6 MB)

Bilaga 3A Skuggor (PDF 14 MB)

 

Bilaga 3B Ljud (PDF 7 MB)

Bilaga 3B Skuggor (PDF 6 MB)

Bilaga 3C Avstånd till bostäder (PDF 72 kB)

Bilaga 3C Ljud (PDF 6 MB)

Bilaga 3C Skuggor (PDF 14 MB)

 

Bilaga 4A Fotomontage allmänna (PDF 6 MB)

Bilaga 4A Fotomontage närboende (PDF 9 MB)

Bilaga 4B Siktanalys (PDF 5 MB)

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner (PDF 1 MB)

Bilaga 6 Våtmarksutredning (PDF 9 MB)

 

Bilaga 7 Delområdesbeskrivning Grönhult (PDF 21 MB)

Bilaga 8 Ekonomisk säkerhet (PDF 480 kB)

Bilaga 9 Brev (PDF 658 kB)

 

Upp

Kompletteringar del III

Kompletteringsskrivelse 3 (PDF 1 MB)

Grönhult Register Komplettering 3 (PDF 10 kB) 

Bilaga 1a C01-C02 Ljudimmissionsberäkning layout A (PDF 2 MB) 

Bilaga 1b C03-C04 Lågfrekvensberäkning layout A (PDF 1 MB)

Bilaga 1c D01D02 Ljudimmissionsberäkning layout B (PDF 2 MB)

 

Bilaga 1d D03-D04 Lågfrekvensberäkning layout B (PDF 1 MB)

Bilaga 1e E01-E02 Ljudimmissionsberäkning layout C (PDF 2 MB)

Bilaga 1f E03-E04 Lågfrekvensberäkning layout C (PDF 1 MB)

Bilaga 1g Utredning lågfrekvent ljud Grönhult Layout A (PDF  1 MB)

Bilaga 1h Utredning lågfrekvent ljud Grönhult Layout B (PDF 1 MB)

 

Bilaga 1i Utredning lågfrekvent ljud Grönhult Layout C (PDF 1 MB)

Bilaga 2 PM spelplatser för tjäder och orre (PDF 2 MB)

Bilaga 3A Karta ansökansområde (PDF 2 MB)

Bilaga 3B PM karta tjäder och orre (PDF 2 MB)

Bilaga 4 Koordinater samtliga layouter utan turbintyp (PDF 1 MB)

 

Bilaga 5 Shape-filer på USB-minne försättsblad (PDF 93 kB)

Bilaga 6 Försättsblad (PDF 96 kB)

Bilaga 6a Justerad ljudberäkning layout D tjäder 143mHH (PDF 202 kB)

Bilaga 6b Justerad ljudberäkning layout D tjäder 93mHH (PDF 202 kB)

Bilaga 6c Justerad skuggberäkning layout D tjäder 143mHH (PDF 258 kB)

 

Bilaga 6d Justerad skuggberäkning layout D 93mHH (PDF 258 kB)

Bilaga 7 Försättsblad (PDF 95 kB)

Bilaga 7 Undantagsområden delområde 7 förklaring (PDF 1 MB)

Bilaga 7 Undantagsområden delområde 7 karta (PDF 4 MB)

 

Upp

Senast uppdaterad: 2014-12-19 10:19