Projekt Käymävaara vindkraftpark

Vattenfall undersöker möjligheten att anlägga en vindkraftpark i området på och i närheten av berget Käymävaara nära Käymäjärvi by i Pajala kommun.

Ansökan om tillstånd

En ansökan om miljötillstånd kommer att tas fram och denna planeras att lämnas till Länsstyrelsen i Norrbottens län under våren 2017.

I tillståndsprocessen ingår att genomföra samråd med den allmänhet och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Den 30 juni hölls det första samrådsmötet och samråden fortsätter under hösten/vintern 2016.

Första samrådsmötet

Samrådsmöte för allmänheten hölls den 30 juni i Käymäjärvi by. Brevinbjudan skickades till alla fastighetsägare inom 1 km från projektområdet samt till alla med bebyggda fastigheter inom 3 km från projektområdet. Samrådet annonserades även i lokala tidningar och anslagstavlor.

Se samrådsunderlaget i pdf-format här intill.

Vattenfall i marknadsvimlet på Pajala marknad

Vattenfall var för första gången på plats under Pajala marknad den 7–9 juli. Soltorget gjorde verkligen skäl för namnet under helgens marknadsdagar och ett strålande sommarväder lockade många besökare till orten och till Vattenfalls miniutställning om vindkraft.

Vi hade många givande samtal kring våra verksamheter och särskilt kring de vindkraftprojekt, Käymävaara och Selkävaara, som vi just nu tittar på i kommunen.

– Att får möjlighet att samtala kring våra projekt på det här sättet är mycket viktigt för oss och vi lyssnar hela tiden av våra intressenter. Till hösten planerar vi fler aktiviteter som exempelvis dialogcaféer kring specifika sakområden som till exempel jakt, säger Jeanette Lundqvist, projektkommunikatör.

Senast uppdaterad: 2017-07-14 11:35