Vindkraftprojekt Sandberget

Våren 2013 startade vi vindkraftprojekten Sandberget och Abmoberget i Sorsele kommun. 

Efter omfattande fältstudier och naturinventeringar kom vi fram till att projekt Abmoberget inte var lämpligt för vindbruk. Det andra projektet, Sandberget, såg däremot mycket bra ut men var för litet för att ensamt bära kostnaderna för elnätanslutning.

Allt sedan dess har Vattenfall undersökt möjligheterna att utöka projektområdet. Idag har vi identifierat några intilliggande bergshöjder som tillsammans med Sandberget ser mycket lovande ut. Vi kallar det nya vindkraftprojektet för Sandselehöjderna. Inklusive Sandberget så omfattar det nya projektet sex delområden, varav två områden ligger i Storumans kommun.

Fortsättningsvis kommer all aktuell information och dokumentation om projektet publiceras på www.vattenfall.se/sandselevind

Senast uppdaterad: 2015-08-04 09:55