Frågor och svar om Kriegers flak

Har du frågor om vindkraft i allmänhet och Kriegers Flak i synnerhet? Skicka e-post till: kriegersflak@vattenfall.com

Frågor och svar

Vilka vind- och vågförhållanden är det vid Kriegers Flak? Vill veta signifikant våghöjd och medelvind. /Peter J

Årsmedelvinden vid Kriegers Flak är beräknad till mellan 8,7 och 9,1 m/s. Den största genomsnittliga signifikanta våghöjden uppgår till 1,3-1,4 m i december/januari. Den maximala våghöjden uppgår till sex till sju meter. I vår miljökonsekvensbeskrivning (sid 73-74) finns mer information på sidorna. Du hittar den här på hemsidan.

Vad är kostnaden för ett vindkraftverk av den typ som planeras på Kriegers Flak? Räcker det med 5 MSEK? Och i jämförelse med ett kärnkraftverk som producerar dubbelt så mycket energi, vad kostar dessa 148 snurror? /Karl, Växjö

Vi räknar med en total investeringskostnad på cirka 10 miljarder kronor för hela vindkraftparken, inklusive fundament och anslutningar till det svenska elnätet. Sammanlagt omfattar parken då 128 verk, vardera om 5 MW, anslutning sker till transformatorstationer vid Trelleborg och Arrie. Om vindkraftparken byggs räknar vi med en elproduktion på cirka 2 TWh. Det innebär hushållsel till drygt 400 000 hem.

När man skall jämföra två produktionstekniker för el är det inte bara investeringskostnaden per installerad megawatt som är intressant, utan även driftkostnader och elproduktion. Därtill kan finnas andra aspekter som har en ekonomisk bäring, till exempel resursanvändning och förnybarhet. Vattenfall undersöker nu förutsättningarna för vindkraftparken vid Kriegers Flak, ett viktigt steg är naturligtvis tillståndet från regeringen. För att Vattenfall i slutändan skall investera i projektet och uppföra och driva vindkraftparken, krävs att projektet ger en tillräckligt stor avkastning på investeringen. Med motsvarande kommersiella krav som föreligger även i andra av Vattenfalls investeringar.

Avkastningen styrs förutom av investeringskostnaden också av hur mycket el som produceras, den ekonomiska ersättningen för elen samt driftkostnaderna. De ersättningar som producenten av havsbaserad vindkraftsel får är följande:

Försäljning av elen. Detta går naturligtvis till alla som producerar el och priset är detsamma oavsett om produktionen sker med vattenkraft, vindkraft, kärnkraft eller någon annan teknik. Denna ersättning ingår som en del i konsumentens elräkning.

Försäljning av elcertifikat. Denna ersättning går till alla som producerar så kallad förnyelsebar el (exempelvis med vindkraft eller med biobränsle).

Miljöbonus som går till dem som producerar el med havsbaserad vindkraft. Denna innebär en skattereduktion, och kan således ses som en statlig subvention. Elpriset och elcertifikaten varierar. De styrs av marknadskrafterna och betalas av konsumenten. Ersättningen för elcertifikaten ges till dem som producerar förnyelsebar el. Miljöbonusen uppgår efter 2009 till 12 öre/kWh och utbetalas för de första 20 000 fullasttimmarna. Om anläggningen är i drift under 30 år, uppgår antalet fullasttimmar till cirka 100 000. I genomsnitt innebär således miljöbonusen för producenten ett stöd om cirka 2,5 öre/kWh.

Göran Loman, projektledare Kriegers Flak

Senast uppdaterad: 2013-12-17 15:53