Ljud

Vi har gjort beräkningar av ljudnivån från Kriegers Flak.

Kriegers Flak ligger cirka 30 kilometer från den svenska kusten, ett långt avstånd när det gäller vindkraftverk. Det finns flera olika modeller för beräkning av ljudnivån från vindkraftparker. Modellerna ger olika resultat. En av beräkningsmodellerna ger ljudnivån 29,4 dBA vid den närmaste punkten från land, Trelleborg.

Stränga krav

Kraven på att hålla låga ljudnivåer från vindkraftverk är stränga. Vid bostäder gäller som praxis ett riktvärde för ljudnivån på 40 dBA. Annan industri behöver bara leva upp till det riktvärdet nattetid, övrig tid på dygnet tillåts 45–50 dBA. 

Senast uppdaterad: 2013-12-17 15:52