Tillstånd för Kriegers flak

För att få bygga en vindkraftpark krävs en lång rad tillstånd från många instanser.

Studier av området startade 2002. Under 2002 till 2004 genomfördes samråd för vindkraftparken. I december 2004 lämnades ansökan om att uppföra vindkraftparken in till regeringen. Samråd för kabeldragningen till havs och på land påbörjades under 2005 och avslutades hösten 2006.

Den 29 juni 2006 beslutade regeringen att ge Vattenfall tillstånd för Kriegers Flak vindkraftpark. Tillståndet innefattar även de interna elkablar som erfordras inom gruppstationen samt elkablar för anslutning av gruppstationen till elnätet i Sverige. Tillståndet för anslutningsledningarna avser dock endast dessa ledningars sträckning inom den ekonomiska zonen fram till Sveriges territorialgräns.

Ansökan om nätkoncession

Vi har samlat alla dokument som YS nät AB (ett bolag inom Vattenfall) har lämnat in för vår ansökan om nätkoncession.
Ansökan om nätkoncession

Senast uppdaterad: 2015-01-15 11:36