Ansökan om nätkoncession

Här har vi samlat de dokument som YS Nät AB (ett bolag inom Vattenfall) lämnat in för ansökan om nätkoncession för anslutning av Kriegers Flak vindkraftpark till befintliga transformatorstationerna Arrie och Trelleborg N (2007-05-31).

Ansökan om nätkoncession (PDF 1 MB)
Registreringsbevis YS Nät AB (Flik 1 i ansökan) (PDF 107 kB)
Fullmakt för Göran Loman att företräda YS Nät AB (Flik 2 i ansökan) (PDF 47 kB)
Sökandes organisation (Flik 3 i ansökan) (PDF 20 kB)
Kartor (Flik 4 i ansökan) (PDF 1 MB)
Fastighetsförteckning (Flik 5 i ansökan) (PDF 174 kB)

Miljökonsekvensbeskrivningen

Miljökonsekvensbeskrivning (PDF 4 MB)

Bilaga 1, Tillstånd

1.1 Rådighet, Kammarkollegiet (PDF 186 kB)
1.2 Erhållet tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon (PDF 1 MB)
1.3 Erhållet tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln (inom den ekonomiska zonen) (PDF 1 MB)
1.4 Erhållet tillstånd enligt lagen om om kontinentalsockeln (inom svenskt vatten) (PDF 1 MB)
1.5 Rådighetsmedgivande, fastighetsägare (PDF 828 kB)

Bilaga 2, Kartor

2.1 Sjökabeln (PDF 349 kB)
2.2 Landkabeln (PDF 203 kB)
2.3 Landfästen (PDF 171 kB)
2.4 Områden som studerats för landkabeln (PDF 233 kB)
2.5 Stråk som studerats för landkabeln (PDF 217 kB)

Bilaga 3, Samråd

3.1 Tidigt samråd sjökablarna (PDF 6 MB)
3.2 Underlag samråd landkablar (PDF 6 MB)
3.3 Fortsatt samråd sjökablarna (PDF 6 MB)
3.4 Fortsatt samråd landkablarna (PDF 13 MB)

Bilaga 4, Rapporter

4.1 Marin bottenundersökning (PDF 2 MB)
4.2 Marin flora och faun (PDF 643 kB)
4.3 Naturinventering land (PDF 288 kB)
4.4 Marinarkeologi Kriegers flak (PDF 902 kB)
4.5 Marinarkeologi landfäste  (PDF 690 kB)
4.6 Arkeologisk förstudie (PDF 3 MB)
4.7 Arkeologisk förstudie Komplettering (PDF 1 MB)
4.8 Arkeologisk utredning Trelleborg (PDF 1 MB)
4.9 Arkeologisk utredning Kärrstorp (PDF 1 MB)
4.10 Kompasspåverkan från HVDC-kabel (PDF 236 kB)
4.11 Induktion från elkabel (PDF 108 kB)
4.12 SSI Magnetfält (PDF 134 kB)
4.13 DHI Spill from dredging (PDF 1 MB)
4.14 CMACS Electromagnetic simulations (PDF 920 kB)
4.15 Lokaliseringsutredning landfästet (PDF 8 MB)
4.16 Jämförelse AC DC (PDF 379 kB)

Senast uppdaterad: 2013-12-18 14:38