Vindkraft i södra Östersjön

Området där vi undersöker möjligheterna att bygga vindkraftparken ligger vid Kriegers flak. Det är en relativt grund del av södra Östersjön, cirka 30 km söder om Trelleborg.

Området ligger utanför Sveriges territorialgräns, men inom Sveriges ekonomiska zon vid gränsen mot Tysklands och Danmarks ekonomiska zoner.

Projektet har ursprungligen utvecklats för turbiner med en effekt om 5 MW, vilket skulle ge en sammanlagd effekt om 640 MW. Produktionen för en sådan anläggning beräknas till omkring 2,6 TWh per år, detta motsvarar behovet av förnybar hushållsel för drygt 500 000 hem.

Fördelar att bygga till havs

Fördelarna med att bygga vindkraft till havs är flera. Här har vinden ett högt energiinnehåll, det kan ge mycket el. Vid Kriegers flak är vindförhållandena särskilt goda. Långtidskorrigerade vinddata visar att vindhastigheten är 9,6 meter/sekund i medeltal på hundra meters höjd.

För vindkraftparken beräknas antalet fullasttimmar till 4 100 per år, vilket motsvarar en kapacitetsfaktor på 47 procent. Detta innebär att den genomsnittliga produktionen är 47 procent av den installerade effekten. Detta är ett mycket högt värde; vid bra lägen på land är motsvarande effekt 30–35 procent och mer kustnära till havs är den 40 procent.

Senast uppdaterad: 2018-02-14 07:51