Visuellt

Hur kommer vindkraftparken att se ut från land? Vi har gjort beräkningar som ger en uppfattning om det.

Området Kriegers flak ligger långt ut till havs, cirka 30 km från land. Vid klart väder kommer kraftverkens höjd att motsvara storleken av ett häftstift på armlängds avstånd när man blickar ut över havet. Vädret gör emellertid att parken sällan kommer att vara särskilt synlig från kusten.

Visualisering för Kriegers flak

En visualisering är ett sätt att visa hur det ser ut när vindkraftverken står på plats. Den är uppbyggd med koordinater för vindkraftverkens placering, höjd och storlek för att ligga nära verkligheten. Väder och ljus påverkar och gör varje tillfälle unikt.

Visualisering av Kriegers flak vindkraftpark, 128 kraftverk med en höjd på 170 meter. Vy från Trelleborg på 30 kilometers avstånd vid mycket god sikt.

Senast uppdaterad: 2018-02-07 09:45