Taggen vindkraftpark

Vattenfall har undersökt möjligheterna att bygga en havsbaserad vindkraftpark i Hanöbukten i Kristianstad och Sölvesborgs kommuner.

Idag driver vi tillsammans med fastighetsbolaget Wallenstam projektet under namnet Taggen vindpark.

Tillstånd för 83 turbiner

Projektet erhöll miljötillstånd 2012 för 83 turbiner med en sammanlagd effekt om 300 MW.

Vindkraftparken är belägen vid Taggens grund i Hanöbukten. Det här är en möjlig layout för den planerade parken:

I projektet har vi inlett samråd för att söka tillstånd för högre vindkraftverk. Mer information om projektet och ägarsituationen hittar du på den gemensamma hemsidan:

www.taggenvindpark.se

Senast uppdaterad: 2013-10-31 11:21