Trolleboda vindkraftpark

Upp till 30 vindkraftverk skulle kunna byggas i Trolleboda vindkraftpark i Kalmarsund. Det motsvarar förnybar hushållsel till 100 000 hem.

Vattenfall har sedan slutet av nittiotalet undersökt möjligheten att bygga en vindkraftpark i Kalmarsund – Trolleboda vindkraftpark, före detta Karlskronaprojektet.

Kalmarsund är en bra plats för vindkraft till havs. Här är vindarna starka och havsdjupet idealiskt. Kommuner och länsstyrelser har en tydlig vilja och inriktning att satsa på vindkraft i området.

Projektet omfattar 30 vindkraftverk med en beräknad årsproduktion på cirka 0,5 TWh. Det motsvarar förnybar hushållsel till närmare 100 000 hem

Så här kommer det att se ut

Karta över Trolleboda vindkraftpark.

Så här kommer det att se ut när vindkraftverken står på plats. Det är ett fotomontage över Trolleboda vindkraftpark.

Läget just nu

Vattenfall har inte fattat något beslut om att börja upphandla och bygga Trolleboda vindkraftpark. Det beror på att det för närvarande inte är ekonomiskt lönsamt att bygga havsbaserad vindkraft i Sverige. Alla tillstånd finns för att påbörja projektering och byggnation när förutsättningarna finns.

Historik om projektet

Undersöker möjligheter till vindkraftverk

I slutet av nittiotalet började Vattenfall undersöka möjligheterna att bygga fem vindkraftverk i Kalmarsund. De var tänkta som en testanläggning för vindkraft till havs.

Regeringen ger tillstånd för fem vindkraftverk

År 2005 fick vi regeringens tillstånd för fem vindkraftverk. Sedan 90-talet har det hänt mycket. Idag är inriktningen att bygga större vindkraftparker, som kan ge ett betydande tillskott av el till ett stort antal människor.

30 vindkraftverk beviljade av Miljödomstolen

Vi sökte nya tillstånd för omkring 30 vindkraftverk i samma område som vi fick beviljat av Miljödomstolen år 2008. Miljötillståndet är nu förlängt till december 2016.

Kontroll av parkens påverkan på naturen

När beslutet att påbörja projektering och byggnation är taget kommer ett så kallat kontrollprogram att starta. I oktober 2009 lämnade vi in vårt förslag till ett sådant kontrollprogram till berörda tillsynsmyndigheter. Det som då ska kontrolleras enligt miljötillståndet är parkens eventuella påverkan på flyttfåglar, fladdermöss, ålvandring, ljud ovan vatten och spillmängder vid muddring.

Senast uppdaterad: 2013-10-31 11:29