Forskning & utveckling

FoU hjälper Vattenfall att verkställa sin strategi genom att utveckla innovativa lösningar som hjälper oss, våra partners och kunder att påskynda omställningen till ett klimatneutralt, elektrifierat och kostnads- och resurseffektivt samhälle.

Vi bedriver forskning och utveckling (FoU) för att bidra till och förverkliga vår strategi på både kort och lång sikt. De senaste åren har vår FoU gått från en traditionell inriktning på elproduktion till mer kundorienterad FoU, med ökat fokus på digitalisering, smarta elnät (smart grids), e-mobility och decentraliserade lösningar för kunderna.

Vår FoU-organisation har omkring 130 heltidsanställda men stora delar av utvecklingen sker också inom varje affärsområde. Vi fokuserar på hur vi bäst kan använda teknologi och nya lösningar för att genomföra vår strategi och skapa kundvärde. I många projekt har vi nära samarbete med teknikpartners för att tillsammans utveckla nya lösningar.

Vår övergripande strategi för de kommande åren bygger på fyra strategiska ambitioner:

  • Ledande inom hållbar konsumtion.
  • Ledande inom hållbar produktion.
  • Effektiv verksamhet
  • Motiverade och engagerade medarbetare.

Ledande inom hållbar konsumtion

Grönt väte minskar koldioxidutsläppen inom stålindustrin

Vi har startat ett projekt tillsammans med gruvbolaget LKAB och ståltillverkaren SSAB för att väsentligt minska klimatpåverkan från den svenska stålindustrin. SSAB:s masugnar för ståltillverkning i Luleå och Oxelösund är de två enskilt största källorna till koldioxid i Sverige. När järnmalm hettas upp tillsammans med kol i masugnar för att tillverka järn blir koldioxidgas en biprodukt. Idén är att om vätet tillverkas med koldioxidfri el skulle inga direkta utsläpp av växthusgaser uppstå, utan endast vattenånga. Tekniken har potential att få bort omkring 10 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Projektet befinner sig för närvarande i en förstudiefas, därefter väntar en pilotstudie och ett demonstrationsprojekt. Produktion i industriell skala förväntas börja andra halvan av nästa årtionde.

Elfordon – underlätta laddningen

Vår FoU inom e-mobility inriktas på att göra det tillgängligt och kostnadseffektivt att ladda elfordon, oavsett om det är en personbil på en garageuppfart, en stadsbuss eller fordon för tunga transporter. Med induktionsladdning kan ett parkerat fordon laddas automatiskt utan att du ens behöver sätta i en sladd. Med teknologier för smart laddning i hemmet pausas fordonsladdningen om strömmen behövs för matlagning, tvätt eller uppvärmning, och startar om automatiskt när energiförbrukningen minskar. Tack vare detta undviker man onödiga kostnader eller oönskade strömavbrott på grund av att säkringar går.

Ett spännande projekt som riktar sig till företagskunder är elvägar som gör att fordon för tunga transporter kan laddas medan de kör. Detta testas för närvarande i Rosersberg i Sverige (eRoadArlanda).

Alla projekt syftar i slutänden till att underlätta införandet av elfordon och snabba på övergången till ett hållbart, elektrifierat transportsystem.

Ledande inom hållbar produktion

Skapa balans mellan elproduktion från sol och vind med vattenkraft

Vattenkraft är grundstenen i det nordiska energisystemet. Den ger tillförlitlig, billig och förnybar energi åt konsumenterna. Den är flexibel så den kan balansera en ökad mängd oregelbunden, väderberoende elproduktion från exempelvis vind- och solkraft samt hantera variationer i efterfrågan av el. Detta innebär att vattenkraften förbättrar energisystemet genom efterfrågebaserad el, och tillåter större andel elproduktion från vind och sol.

De senaste åren har vi förstärkt våra vattenkraftverk och gjort dem mer flexibla och bättre rustade för framtiden, genom underhåll som gör att de kan producera i ytterligare 40 till 50 år. Vi har uppgraderat många av våra vattenkraftverk så de kan starta och stanna samt köras med varierande belastning, för att uppfylla de efterfrågebaserade energikraven på bästa sätt. Liksom alla former av elproduktion påverkar vattenkraften miljön, såsom akvatiska ekosystem. För att säkerställa att miljö- skyddsåtgärder, såsom fisktrappor, är verkningsfulla och kapitaleffektiva bygger vi för närvarande ett unikt laboratorium för att studera hur ekosystem samspelar med olika åtgärder.

Effektiv verksamhet

Drönare inspekterar turbinblad

Det konventionella sättet att utföra en säkerhetsinspektion av turbinbladen på vindkraftverk är att klättrare hänger från bladen, ibland hundra meter över marken under längre stunder. Det är en besvärlig och riskfylld uppgift, särskilt vid havsbaserade vindkraftsparker som är mycket beroende av gynnsamma väderförhållanden.

Vi testar drönare för att inspektera turbinblad på ett säkrare, mer tillförlitligt och kostnadseffektivt sätt. Drönare kan flyga nära bladen och leverera detaljerade, högupplösta bilder och videor som visar minsta repa inom några minuter. Det gör att vi väsentligt kan minska antalet arbetstimmar som krävs för en inspektion, och därmed minska både kostnaderna och säkerhetsriskerna.

Senast uppdaterad: 2017-04-11 09:07