Våra marknader

Vi är en av Europas största återförsäljare av värme och el och också en av de största producenterna.

Vattenfalls huvudmarknader är Danmark, Finland, Nederländerna, Tyskland, Storbritannien och Sverige. Koncernen har cirka 20 000 anställda.

Vattenfall totalt 2017

 NordenTysklandNederländerna
Elproduktion, TWh 87,1 22,0 15,7
Elförsäljning, TWh 94,0 43,5 18,9
Elförsäljning, antal kunder 1 281 367 3 062 931 1 979 818
Värmeförsäljning, TWh 3,2 14,0 1,7
Gasförsäljning, TWh - 12,4 43,4
Gasförsäljning, antal kunder - 537 257 1 735 226
Elnät, överförd volym, TWh 72,5 13,0 -
Elnät, antal kunder 957 465 2 332 978 -
Senast uppdaterad: 2018-03-28 11:04