Våra marknader

Vi är en av Europas största återförsäljare av värme och el och också en av de största producenterna.

Vattenfalls huvudmarknader är Danmark, Finland, Nederländerna, Tyskland, Storbritannien och Sverige. Koncernen har cirka 20 000 anställda.

Vattenfall totalt 2016

 NordenTysklandNederländerna
Elproduktion, TWh 81,4 20,6 15,2
Elförsäljning, TWh 92,2 82,1 19,0
Elförsäljning, antal kunder 1 320 000 3 040 000 1 980 000
Värmeförsäljning, TWh 4,1 14,1 2,1
Gasförsäljning, TWh 0 9,6 43,5
Gasförsäljning, antal kunder 0 460 000 1 730 000
Elnät, överförd volym, TWh 73,1 13,4 0
Elnät, antal kunder 950 000 2 320 000 0
Senast uppdaterad: 2017-05-12 11:16