Nederländerna

Vattenfalls nederländska dotterbolag Nuon lyssnar på sina kunder och förstår deras behov. Nuon tillhandahåller de lösningar de vill ha.

I vår energiproduktion för den nederländska marknaden koncentrerar vi oss på vindkraft och solenergi. För stabil och tillförlitlig energileverans använder vi fortfarande både hållbara och fossilbaserade energislag men fokuserar på att öka den hållbara energin.

I Nederländerna producerar och levererar Vattenfall el, gas, värme och kyla. Genom partnerskap med bland annat stora koncerner och kommuner hjälper vi kunder att uppnå sina hållbarhetsmål vad gäller energi. Vi hjälper även kunderna att minska sin energianvändning. Vi betjänar över två miljoner elkunder och cirka 1,7 miljoner gaskunder i Nederländerna.

Ledande ställning i Nederländerna

Genom det nederländska dotterbolaget Nuon är Vattenfall:

  • den största elleverantören
  • den största leverantören av gas till privatkunder, räknat på antal kunder
  • den tredje största elproducenten
  • den näst största värmeproducenten


Vi har en egen anläggning för lagring av naturgas i Epe, Tyskland, vilket gör det möjligt för oss att reagera flexibelt på fluktuationer i tillgång och efterfrågan på gasmarknaden.

Vi hör, tillsammans med RWE/Essent, Uniper, Engie/Electrabel och Eneco, till de största producenterna av el i Nederländerna.

Vattenfalls historik i Nederländerna

2009 – Vattenfall AB förvärvar 49 procent av aktierna i Nuon från de tidigare ägarna, en rad nederländska provinser och städer. Vattenfall äger idag 67 procent.

Juli 2013 och 2015 – Vattenfall AB förvärvar de återstående 33 procenten i två omgångar.

Senast uppdaterad: 2016-09-02 15:31