Norden

Vattenfall är det ledande energiföretaget i Norden och står för omkring 22 procent av den totala elförsörjningen på den avreglerade nordiska elmarknaden. Vi producerar, distribuerar och säljer el och har även en betydande andel värmeproduktion. Vattenfall säljer även fjärrvärme och fjärrkyla.

Vi är ett ledande företag inom hållbar produktion som säkerställer tillförlitlig och kostnadseffektiv energitillförsel. Vi är en engagerad partner till såväl våra kunder som samhället i stort genom att vi tillhandahåller ett brett utbud av energilösningar som ger kunderna verktyg för mer hållbar och effektiv energianvändning.

Vattenfalls erbjudanden och interaktion skiljer sig åt på olika marknader, men vårt övergripande fokus ligger på;

  • laddningslösningar (e-mobilitet, exempelvis snabbladdningsstationer och laddningsstationer)
  • smarta hem/facility management (exempelvis EnergyWatch och smarta kontakter)
  • decentraliserad produktion
  • internetbaserade interaktionsmodeller


Dessutom är Vattenfall det enda energiföretaget i Sverige som erbjuder kunderna EPD-certifierad el. EPD (Environmental Product Declaration) är en miljövarudeklaration som verifieras av en tredje part.

Sveriges största nätoperatör

Vattenfall är Sveriges största nätoperatör med omkring 899 000 nätkunder. Vi har ungefär 50 procent av marknaden för elproduktion och cirka en 30-procentig marknadsandel av elförsäljningen i Sverige (försäljning till både privat- och industrikunder) och säljer el över hela landet.

Energiproduktion och försäljning i Finland

Vattenfall är Finlands tredje största elkraftsäljare och har kunder över hela landet inom både B2C- och B2B-sektorerna. Denna marknad förväntas växa under kommande år.

2015 och 2016 utsågs Vattenfall till Finlands mest ansvarsfulla energiföretag av landets konsumenter i undersökningen The Sustainable Brand Index som granskar varumärkens hållbara utveckling och ansvarstagande i Norden.

Vattenfall producerar vattenkraft vid tio kraftverk i Finland, varav det största är vattenkraftverket Pamilo i Joensuu i Norra Karelen. Företaget producerar 0,4 TWh vattenkraft årligen. Vattenfall har över 60 medarbetare i Finland.

Ledande inom landbaserad vindkraft i Danmark

I Danmark äger och driver Vattenfall omkring 10 procent av den totala kraftproduktionskapaciteten. Vi har företagskunder i landet och är den största ägaren och aktören inom landbaserad vindkraft. I februari 2015 vann Vattenfall koncessionen för att bygga och driva den havsbaserade vindkraftparken Horns Rev 3 (400 MW) utanför den danska västkusten. Parken tas i drift under 2019.

Vattenfall har vunnit upphandlingen om dansk vindkraft nära land

Vattenfall har lämnat in det slutgiltiga anbudet för de två platserna Vesterhav Syd och Vesterhav Nord, och resultatet av upphandlingen bygger på att Vattenfall lämnade in det lägsta anbudet – 0,475 kr/kWh. Innan byggandet kan påbörjas behöver Vattenfall ett slutgiltigt godkännande från den danska regeringen.

El till industrier i Norge

I Norge levererar Vattenfall el till stora industrier.

Den nordiska marknaden

Priset på el från producent till elhandelsföretag i de nordiska länderna sätts på elbörsen Nord Pool som är en handelsplats för elproducenter och elhandlare. Här styrs priset precis som på andra börser av tillgång och efterfrågan. Fem stora elproducenter står för omkring hälften av produktionen: Vattenfall, Uniper, Fortum, Statkraft och Ørsted (före detta Dong). I praktiken är det dock de olika produktionsanläggningarna som konkurrerar om att leverera el till Nord Pool.

På efterfrågesidan har Norden en högre andel tunga industrikunder med elintensiv produktion jämfört med övriga Europa. Ett stort antal elleverantörer konkurrerar om att leverera el till privatkunder.

Vattenfalls historik i Norden

Vattenfall AB är ett svenskt aktiebolag med huvudkontor i Stockholm. Företaget ägs till 100 procent av svenska staten. Regeringen har beslutat att Vattenfall ska bedriva verksamhet på ett affärsmässigt sätt och generera en marknadsmässig avkastning. Genom att affärsmässigt bedriva energiverksamhet ska bolaget vara ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion.

1909 – Vattenfall grundas i syfte att utnyttja statens fallrättigheter för att producera och leverera elektricitet till järnvägen och industrin. Fram till 1970 är vattenkraft det huvudsakliga energislaget, som utgjorde grunden för industrialiseringen av Sverige.

Under 1970- och 80-talet kompletteras vattenkraften av kärnkraft, vilket drastiskt minskar Sveriges beroende av importerad olja och importerat kol.

1992 – Vattenfall ombildas till ett aktiebolag.

1996 – Norden blir en sammanhängande elmarknad med öppen konkurrens. Vattenfall utvecklar en strategi för internationell expansion och förvärvar tillgångar i flera olika länder i syfte att bli ett ledande europeiskt energiföretag.

2005 – I april förvärvas 35,3 procent av aktierna i det danska företaget Elsam A/S.

2006 – Den 1 juli förvärvas ett antal danska vindkraftstillgångar och kombinerade värme- och elkraftstillgångar från det danska företaget Dong.

2007 – Vindkraftparken Lillgrund med 48 turbiner tas i drift och börjar leverera elektricitet mot slutet av året.

2009 – Vattenfall inleder samarbeten med biltillverkare (BMW och Volvo) för utveckling av el- och laddhybridbilar.

2014 – Vattenfall fortsätter att investera i vindkraft. Den landbaserade vindkraftparken Hjuleberg (36 MW) i Sverige invigs. Vattenfall och bank- och försäkringskoncernen Skandia fattar beslut om att saminvestera i fyra nya vindkraftparker i Sverige med en total kapacitet på 141 MW.

Senast uppdaterad: 2017-02-24 13:07