Övriga marknader

Vattenfall är också en av de stora utvecklarna av vindkraft i Storbritannien och har försäljning till företagskunder i sju länder i Europa.

Viktig vindkraftsaktör i Storbritannien

I Storbritannien är Vattenfall både storägare och en viktig utvecklare av såväl havs- som landbaserad vindkraft. Vattenfall förbereder sig just nu för byggandet av East Anglia Array, en gigantisk havsbaserad vindkraftpark i Nordsjön utanför Englands östkust.

Försäljning i sju europeiska länder

När det gäller försäljning till företagskunder har Vattenfall verksamhet i sju länder i Europa. Förutom Norden, Tyskland och Nederländerna har vi även säljverksamhet i Frankrike.

Senast uppdaterad: 2014-11-05 11:23