Tyskland

Vattenfall påbörjar ett nytt kapitel i Tyskland. Försäljningen av brunkolsverksamheten avspeglar den nya strategin som ska leda till klimatneutralitet och särskilt Vattenfalls nya inställning till fossila bränslen.

Tyskland är och kommer att förbli en grundpelare i denna strategi. Företaget är för närvarande ett av de mest avancerade och intressanta ”omvandlingslaboratorierna” i Europa. Det vi tjänar i Tyskland stannar i Tyskland: Vi kommer att investera 3 miljarder euro i den tyska energiomställningen, ”Energiewende” under de kommande fem åren.

Efter försäljningen av brunkolsverksamheten har vi cirka 7 000 heltidstjänster i Tyskland. Vi kommer successivt att lämna kolverksamheten i alla Vattenfall-länder och har redan mycket konkreta planer för hur detta ska ske i Berlin.

Förstahandsval som smart stadspartner

Vi vill vara förstahandsvalet för smarta städer och klimatpartnerskap. Vi producerar även värme och har en omfattande försäljning av fjärrvärme, framför allt i Berlin och Hamburg. I Tyskland har vi omkring 2,3 miljoner nätkunder och 3,5 miljoner elkunder.

Vi har både den infrastruktur och den kompetens som behövs, och kan dra nytta av våra erfarenheter från Amsterdam, Stockholm och Uppsala. Genom synergier mellan värme och el kan vi göra systemen smarta. Vi kombinerar också systemintelligens med decentraliserade lösningar.

Utveckling av ett till hundra procent förnybart energisystem

Svenska och tyska ambitioner kompletterar varandra väl: Sverige ska bli ett av de första länderna i världen som är helt fritt från fossila bränslen. Vi stödjer dessa ambitioner lika mycket som vi stödjer ambitionen om att undan för undan utveckla ett till hundra procent förnybart energisystem. Att ha ett hundraprocentsmål är ett enkelt tillvägagångssätt, då det gör klart vad alla förr eller senare måste göra.

Kärnkraftverk som ska stängas

I juni 2011 beslutade det tyska parlamentet att samtliga Tysklands 17 kärnkraftverk ska stängas senast 2022. För Vattenfalls del blir följden av detta beslut att kärnkraftverken Brunsbüttel och Krümmel, som Vattenfall har driftansvar för och äger 66,7 respektive 50 procent av, inte längre är i drift.

För att erhålla en rättvis kompensation för den ekonomiska förlusten har Vattenfall tillsammans med kärnkraftföretagen bakom Krümmel och Brunsbüttel inlett en process i skiljedomstol hos International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) i Washington. Kärnkraftföretagen i Krümmel och Brunsbüttel har också ingett en stämningsansökan till Tysklands författningsdomstol.

Vattenfalls historik i Tyskland

1998 – Avreglering av den tyska elmarknaden. Landets största energikonglomerat, RWE och Eon, tvingas ge upp sina tillgångar i det forna DDR för att de inte ska dominera den tyska energimarknaden. Vattenfall förvärvar merparten av dessa tillgångar.

1999 – Vattenfall förvärvar 25,1 procent av HEW i Hamburg. HEW vinner den internationella upphandlingen för merparten av andelarna i Berlins elföretag Bewag, stamnätföretaget Veag och bränsleleverantören Laubag. Vattenfall ökar successivt sitt ägande och samlar alla tyska företag under namnet Vattenfall Europe AG, vilket idag ägs till 100 % av Vattenfall AB. Investeringen i stamnätet avvecklas senare.

2015 – Försäljning av brunkolsverksamheten. Vattenfall tecknar avtal om att sälja sin brunkolsverksamhet till det tjeckiska energiföretaget EPH och dess finansiella partner PPF Investments. Försäljningen omfattar alla Vattenfalls brunkolstillgångar i Tyskland. Dessa är såväl kraftverken Jänschwalde, Boxberg, Schwarze Pumpe och Vattenfalls 50-procentiga ägarandel i Lippendorf som dagbrotten Jänschwalde, Nochten, Welzow-Süd och Reichwalde och det nyligen stängda dagbrottet Cottbus Nord. Den föreslagna affären lämnas över till Vattenfalls ägare, svenska staten. Ett EU-godkännande mottas i september 2016, och affären förväntas slutföras under sista kvartalet 2016.

Senast uppdaterad: 2016-10-11 08:15