Gnistan

  • Gnistan-deltagare i Luleå. Fotograf: Jennie Pettersson.

  • Gnistan-deltagare i Luleå. Fotograf: Jennie Pettersson.

  • Gnistan-deltagare i Luleå. Fotograf: Jennie Pettersson.

Gnistan är ett projekt som syftar till att ge unga människor förutsättningar att utveckla sitt intresse inom naturvetenskap och teknik.

Metoden ska sätta naturvetenskap och teknik i ett bredare perspektiv och ge ungdomarna en förståelse för sin egen roll i samhället och kunskap om framtidens energiutmaningar. Inom projektet får ungdomarna ta del av verkliga utmaningar och presentera sina framtidsvisioner för intresserade mottagare. Dessutom tävlar de om bästa lösning på framtidens energiutmaningar, där fokus ligger både på processen och på slutresultatet.

Gnistan är ett samarbetsprojekt mellan Vattenfall, Unga Forskare och Svenska Science Centers.

Vända trend

Enligt undersökningar från bland annat Teknikdelegationen och PISA sjunker intresset och kunskapen för matematik och naturorienterande ämnen bland unga människor i Sverige och utomlands. Bristen på ingenjörer förväntas utgöra en verklig framtida utmaning för Sverige.

Gnistan riktar sig till ungdomar i årskurs 8 på högstadiet. Deltagarna arbetar gruppvis och har sex veckor på sig att lösa en utmaning. Därefter sker finaler i Luleå, Stockholm och Trollhättan där regionala vinnare koras. 

De vinnande bidragen i varje region vinner en resa till Stockholm, där de får möjlighet att visa upp sina visioner för en bred publik.

Deltagare i Gnistan 2015 presenterade sina lösningar på klimatkonferensen i Paris via video, och för andra beslutsfattare på plats i Stockholm.

Inom Gnistan deltar ungdomarna i idé- och kreativitetsövningar under Friktionsdagar, gör studiebesök på Vattenfalls anläggningar, där de får chans att lära sig mer om energi och får personligt stöd av mentorer från Unga Forskare. De får dessutom möjlighet att visa upp sina idéer i samband med projektets Visionsdagar. Genom detta program får ungdomarna öva sig i allt från teknik och naturvetenskap till svenska och presentationsteknik.

Projektets kärnvärden

  • Delaktighet, egna idéer, visa verkligheten
  • Ta alla elever på allvar, på riktigt, feedback från juryn
  • Ämnesöverskridande, ge självförtroende och personlig utveckling
  • Ett entreprenöriellt förhållningssätt och att "tänka utanför lådan"
  • Beröra

Inom Projektet Gnistan vill vi att ungdomar ska känna att de själva kan bidra till en bättre värld.

Senast uppdaterad: 2017-09-07 14:06