Vattenfall i korthet

Vattenfall ägs till 100 procent av svenska staten och är en av Europas största elproducenter.

Viktiga fakta och siffror

Vattenfalls huvudprodukter är el, värme och gas. När det gäller el och värme är Vattenfall verksamt inom alla länkar i värdekedjan: produktion, distribution och försäljning. När det gäller gas består Vattenfalls verksamhet av försäljning. Dessutom bedriver vi energihandel.

Fakta 2016:

  • Nettoomsättningen uppgick till 152 667 MSEK (164 510)
  • Rörelseresultatet uppgick till -21 205 MSEK (-22 967)
  • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 21 693 MSEK (20 541)
  • Elproduktion: 119,0 TWh (118,0*)
  • Försäljning av el: 193,2 TWh (197,2)
  • Värmeförsäljning: 20,3 TWh (20,6*)
  • Gasförsäljning: 53,1 TWh (50,7)


Totalt antal anställda 31 december: 19 935

*) Värdet har justerats jämfört med det värde som presenterades i Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2015.

Senast uppdaterad: 2017-03-28 10:00