Vattenfall i korthet

Vi är en av Europas största återförsäljare av värme och el och en av de största värmeproducenterna.

Vattenfalls huvudmarknader är Danmark, Finland, Nederländerna, Tyskland, Storbritannien och Sverige. Koncernen har cirka 20 000 medarbetare. Moderbolaget, Vattenfall AB, är helägt av svenska staten och har sitt huvudkontor i Solna.

Fakta 2016:

  • Nettoomsättningen uppgick till 152 667 MSEK (164 510)
  • Rörelseresultatet uppgick till -21 205 MSEK (-22 967)
  • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 21 693 MSEK (20 541)
  • Elproduktion: 119,0 TWh (118,0*)
  • Försäljning av el: 193,2 TWh (197,2)
  • Värmeförsäljning: 20,3 TWh (20,6*)
  • Gasförsäljning: 53,1 TWh (50,7)


Totalt antal anställda 31 december: 19 935

*) Värdet har justerats jämfört med det värde som presenterades i Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2015.

Senast uppdaterad: 2017-05-12 08:41