Vattenfall i korthet

Vi är en av Europas större försäljare av el och värme och en av de största el- och värmeproducenterna.

Vattenfalls huvudmarknader är Danmark, Finland, Nederländerna, Tyskland, Storbritannien och Sverige. Koncernen har cirka 20 000 medarbetare. Moderbolaget, Vattenfall AB, är helägt av svenska staten och har sitt huvudkontor i Solna.

Fakta 2016:

  • Nettoomsättningen uppgick till 152 667 MSEK (164 510)
  • Rörelseresultatet uppgick till -21 205 MSEK (-22 967)
  • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 21 693 MSEK (20 541)
  • Elproduktion: 119,0 TWh (118,0*)
  • Försäljning av el: 193,2 TWh (197,2)
  • Värmeförsäljning: 20,3 TWh (20,6*)
  • Gasförsäljning: 53,1 TWh (50,7)

 

*) Värdet har justerats jämfört med det värde som presenterades i Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2015.

Senast uppdaterad: 2017-05-12 08:41