Vattenfall i korthet

Vattenfall ägs till 100 procent av svenska staten och är en av Europas största elproducenter.

Viktiga fakta och siffror

Vattenfalls huvudprodukter är el, värme och gas. När det gäller el och värme är Vattenfall verksamt inom alla länkar i värdekedjan: produktion, distribution och försäljning. När det gäller gas består Vattenfalls verksamhet av försäljning. Dessutom bedriver vi energihandel.

Fakta 2015:

  • Nettoomsättningen uppgick till 164 510 MSEK (165 945)
  • Rörelseresultatet uppgick till -22 967 MSEK (-2 195)
  • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 20 541 MSEK (24 133)
  • Elproduktion: 173,0 TWh (172,9)
  • Försäljning av el: 197,2 TWh (199,0)
  • Värmeförsäljning: 22,6 TWh (24,1)
  • Gasförsäljning: 50,7 TWh (45,5) 


Totalt antal anställda 31 december: 28 567

Senast uppdaterad: 2016-03-23 13:09