Press och media

  • Vattenfall har under 2016 tagit väsentliga steg för att anpassa portföljen i rätt riktning och ser ökad klarhet avseende regleringar. Bolaget redovisar idag en förlust för 2016 framför allt på grund av betydande nedskrivningar som tidigare annonserades för det andra kvartalet samt ökade avsättningar. Det underliggande resultatet förbättrades tack vare lägre kostnader och förbättrat resultat från värme- och försäljningsverksamheten.

  • Över 3 500 tjänste- och servicebilar i Sverige, Nederländerna och Tyskland kommer att bytas ut mot eldrivna fordon över en femårsperiod.

  • Vattenfalls bokslutskommuniké för 2016 presenteras tisdagen den 7 februari klockan 09.00 på corporate.vattenfall.se (http://corporate.vattenfall.se/sv/index.htm). Klockan 10.30 inleds en presskonferens för analytiker och media. Presskonferensen direktsänds på webben.

  • Lantmännen har en stark hållbarhetsprofil och lever efter mottot ansvar från jord till bord. Nu väljer Lantmännen vattenkraft från Vattenfall till alla sina produktionsanläggningar i Norden.

  • Priserna för fastprisavtal har sjunkit efter årsskiftet. Främst med anledning av mildare temperaturer än normalt. Med tanke på att det bara är några månader kvar till vårfloden ser läget i vattenmagasinen inte längre lika kritiskt ut som tidigare.

  • Markus Friberg har utsetts till ny presschef för Vattenfall i Norden. Förutom att arbeta med traditionell media kommer han även att ansvara för det redaktionella arbetet i egna kanaler och sociala medier. Markus Friberg tillträder sin befattning den 1 februari 2017.

  • Vattenfalls Kundservice har sedan den 4 januari full tillgänglighet för kunder. Arbetet med att hitta lokaler åt medarbetare har gått över förväntan och man har redan hittat arbetsplatser åt omkring 80 procent av personalen vid Umeå-kontoret.

  • Visa fler
Senast uppdaterad: 2016-10-26 14:34