Press och media

 • Vattenfalls kärnkraftverk, Forsmark och Ringhals, producerar på en mycket hög nivå även under 2014, det fjärde bäste året sedan starten för nästan 40 år sedan, och Forsmark slår nytt rekord med 25,3 TWh. Produktionen i samtliga sju reaktorer för 2014 är 50TWh vilket motsvarar cirka en tredjedel av den totala elproduktionen i landet.

 • 2014

 • Vattenfall säljer danskt kraftvärmeverk

  2014-12-19 | Pressmeddelande

  Vattenfall säljer det danska kraftvärmeverket Fynsvaerket till Fjernvarme Fyn i linje med Vattenfalls strategi att avyttra icke strategiska tillgångar och att minska CO2-exponeringen. Danmark förblir en viktig marknad för Vattenfall när det gäller förnybar elproduktion.

 • Vattenfall säljer driftbolag till E.ON

  2014-12-19 | Pressmeddelande

  Vattenfall säljer nu sin andel av driftbolaget vid Barsebäck kärnkraftverk till E.ON.

 • Vattenfall har sålt infrastruktur för kraftöverföring till vindkraftparken Thanet på Englands östkust för 2 miljarder kronor till elnätsbolaget Balfour Beatty. Försäljningen är ett led i den så kallade ”unbundling”-processen.

 • Vattenfall och Skandia investerar gemensamt nära två miljarder kronor för att uppföra fyra vindkraftsparker i Sverige med en total effekt på 141 MW. Anläggningarna ska drivas i ett gemensamt ägt bolag. Det är första gången ett svenskt pensionsbolag direktfinansierar byggandet av ny, svensk vindkraft, och samarbetet möjliggör en snabbare utbyggnad av ett hållbart energisystem.

 • Vattenfall AB tecknade på onsdagen en femårig kreditfacilitet, så kallad multi-currency revolving credit facility, på 2 miljarder euro, motsvarande cirka 18,6 miljarder kronor. Därmed ersätts den nuvarande kreditfaciliteten på 2,55 miljarder euro.

 • Visa fler
Senast uppdaterad: 2017-07-21 09:03