Press och media

  • 2017

  • Tack vare ovanligt stora mängder regn under delar av hösten ser läget på elmarknaden stabilt ut inför vintern och det nya året. Men blir det en plötslig kallfront kan elpriset hastigt förändras.

  • Vattenfall ska årligen leverera 1,5 TWh el till AkzoNobel i Nederländerna. Detta enligt ett nytt avtal som även omfattar energitjänster och stöd till AkzoNobel för att till lägsta kostnad kunna hantera variationer i energianvändningen och möjliggöra en ökad användning av förnybar energi.

  • Vattenfall har beslutat att delta i upphandlingen för att få bygga den havsbaserade vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid utanför Nederländernas kust. Upphandlingen är den första icke-subventionerade i världen och vore en viktig milstolpe i Vattenfalls arbete med att bli fossilfria inom en generation.

  • Stålproducenten Ovako har slutit avtal med Vattenfall om el till samtliga sina anläggningar i Sverige och Finland. Samarbetet med Vattenfall ger Ovako ökad transparens och kostnadskontroll avseende förbrukad el. Totalt omfattar avtalet ungefär 1TWh per år.

  • Vid en extra bolagsstämma på tisdagen beslutades om nya ekonomiska mål för Vattenfall. Bland annat ändras målet för Vattenfalls lönsamhet.

  • Vattenfall AB:s extra bolagsstämma med anledning av förslaget om  nya ekonomiska mål äger rum tisdagen den 12 december klockan 15.00 på Vattenfalls huvudkontor, Evenemangsgatan 13 i Solna. 

  • Visa fler
Senast uppdaterad: 2017-07-21 09:03