Press och media

  • Vattenfall ser energiöverenskommelsen som en viktig milstolpe i svensk energipolitik. Den ger stabila och långsiktiga förutsättningar för oss att bedriva vår verksamhet.

  • 2016

  • Vattenfall är redo att dra tillbaka stämningarna avseende förvaret av kärnavfallet, mot att tyska staten övertar ansvaret för detta. Vattenfall kommer då att överlåta motsvarande ca 1,7 miljarder EUR för förvaringen till tyska staten.

Senast uppdaterad: 2016-10-26 14:34