Vattenfall i Almedalen 2017

Under Almedalsveckan kunde du möta Vattenfall i Energihuset på Mellangatan 9. Våra seminarier ägde rum 3–5 juli. Alla seminarier webbsändes live och kan ses i efterhand.

 

 

Partnerseminarium

Den 5 juli hölls DN:s partnerseminarium med SSAB, LKAB och Vattenfall.

SSAB, LKAB och Vattenfall arbetar tillsammans för en koldioxidfri stålindustri, som kan minska Sveriges klimatpåverkan. Initiativet är ett av de viktigaste för att Sverige ska bli fossilfritt 2045.

Se seminariet i efterhand här

 

 

 

 

Mer om våra seminarier i Almedalen

Energidemokrati – en revolution att räkna med?

Måndag 3 juli, 09.00–10.00

Film: Välkommen till seminariet om energidemokrati

Peter Swartling, Charlotta Szczepanowski Ett nytt begrepp tar sig ton – energidemokrati – viljan hos kunder att få mer egenmakt när det kommer till energi. Vad är drivkraften bakom trenden och vad blir innebörden för dagens marknadsaktörer? Vilket partnerskap söker kunderna?

Medverkande:

 • Peter Takács, policyansvarig slutkundsmarknad, Vattenfall (inledning)
 • Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef, Villaägarnas Riksförbund
 • Isabel Enström, gruppledare (MP) Gotland, vice ordförande styrelsen, Gotlands Elnät AB
 • Christina Kilström, chef Kundupplevelse Norden, Vattenfall
 • Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör, Energimarknadsinspektionen
 • Peter Swartling, VD, WE®EL (övre bilden)
 • Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef, Riksbyggen (nedre bilden)
 • Markus Wråke, VD, Energiforsk
 • Moderator: Willy Silberstein, journalist


Se seminariet i efterhand

Referat från seminariet: Energidemokrati öppnar för nya aktörer

Film: Röster från seminariet Energidemokrati - en revolution att räkna med?

Upp

Klimatneutralt Sverige 2045: Hundratals lösningar på bordet – räcker det?

Måndag 3 juli, 10.30–12.00

Film: Välkommen till seminariet om klimatneutralt Sverige 2045

Svante Axlesson, Ibrahim Baylan, Eva HamiltonVilka vägval står vi inför de närmaste 10 åren? Finns det en konflikt mellan global klimatnytta och nationella klimatmål? Hur bidrar elektrifiering av industrin, nya metoder för skogs- och jordbruk, partnerskap för hållbara städer och bränslebyten inom transportsektorn till att nå målet?

Medverkande:

 • Andreas Regnell, strategidirektör, Vattenfall (inledning)
 • Svante Axelsson, nationell samordnare, Initiativet Fossilfritt Sverige (övre bilden)
 • Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister (S) (mellersta bilden)
 • Peter Carlsson, VD, Northvolt
 • Anna Forsberg, distriktschef, Skanska
 • Maria Gardfjell, första vice ordförande kommunstyrelsen, Uppsala (MP)
 • Magnus Hall, VD och koncernchef, Vattenfall
 • Eva Hamilton, styrelseledamot, LKAB (nedre bilden)
 • Ulla Sandborgh, generaldirektör, Svenska Kraftnät
 • Moderator: Willy Silberstein, journalist


Se seminariet i efterhand

Referat från seminariet: Samarbete ska göra Sverige klimatneutralt

Film: Röster från seminariet Klimatneutralt Sverige 2045

Upp

Det digitala mästerskapet – hur blir vi rustade?

Måndag 3 juli, 13.00–14.30

Film: Välkommen till seminariet om det digitala mästerskapet

Charlotte Brogren, Peter Eriksson, Jonas HammarbergNya spännande digitala möjligheter påverkar i grunden våra liv och verksamheter. Inom energibranschen är digitalisering en nödvändighet som ger mer kundmakt men också mer komplexitet. Vad betyder det för klimatet? Hur påverkas integritet, säkerhet och kompetensbehov? Vilket ledarskap krävs för en digitalisering i framkant?

Medverkande:

 • Gith Bengtsson, HR-chef, Swedbank
 • Charlotte Brogren, generaldirektör, Vinnova (övre bilden)
 • Björn Ekelund, forskningsdirektör, Ericsson
 • Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister (MP) (mellersta bilden)
 • Andreas Regnell, strategidirektör, Vattenfall
 • Jonas Stenbeck, Nordenchef Massmarknad, Vattenfall
 • Moderator och presentation: Jonas Hammarberg, senior partner och digital rådgivare, Awesome Group (nedre bilden)


Se seminariet i efterhand

Referat från seminariet: Nödvändigheten av att bli digital

Film: Röster från seminariet Det digitala mästerskapet

Upp

Kan elnätet bli slutsålt?

Måndag 3 juli, 15.00–15.30

Anne Vadasz Nilsson, Ulla SandborghSverige satsar på fler elbilar, att attrahera ny elintensiv industri och mer förnybar energi. Vad händer om elnätet är slutsålt och vi inte kan ansluta nya kunder? Kan vi ha gott om energi men ingen effekt? Vad krävs för att elnätet ska utvecklas och möta samhällets och kundernas förväntningar?

Medverkande:

 • Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör, Energimarknadsinspektionen (övre bilden)
 • Ulla Sandborgh, generaldirektör, Svenska Kraftnät (nedre bilden)
 • Annika Viklund, affärsområdeschef Distribution, Vattenfall
 • Henrik Wingfors, enhetschef Energisystem, Energiföretagen Sverige
 • Moderator: Eva Vitell, marknadschef Eldistribution, Vattenfall


Se seminariet i efterhand

Referat från seminariet: Kapacitetsbrist i elnätet hot mot Sveriges konkurrenskraft

Film: Röster från seminariet Kan elnätet bli utsålt

Upp

Fossilfri basindustri – tre tekniksprång kan ge 30 procent lägre utsläpp i Sverige

Tisdag 4 juli, 10.30–12.00

Film: Välkommen till seminariet om fossilfri basindustri

Mikael Damberg, Magnus Hall, Karin Comstedt WebbVarför behöver den svenska basindustrin elektrifieras och ger vätgas ett av svaren? Vi sätter basindustrins klimatutmaningar i ett större perspektiv. Räcker det med tekniska lösningar? Är ökad elförbrukning en del av lösningen? Kommer energibolagen och industrin hitta de nya klimatsmarta affärerna?

Medverkande:

 • Mikael Nordlander, portföljchef forskning och utveckling, Vattenfall (inledning)
 • Erik Brandsma, generaldirektör, Energimyndigheten
 • Mikael Damberg, närings- och innovationsminister (S) (övre bilden)
 • Anne Graf, VD, Hydro66
 • Magnus Hall, VD och koncernchef, Vattenfall (mellersta bilden)
 • Petter Holland, VD, Preem
 • David Kihlberg, tf chef klimat- och juridikavdelningen, Naturskyddsföreningen
 • Jan Moström, VD, LKAB
 • Martin Pei, teknisk direktör, SSAB
 • Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef, Cementa (nedre bilden)
 • Moderator: Willy Silberstein, journalist


Se seminariet i efterhand

Referat från seminariet: Tekniken finns att minska Sveriges utsläpp med 30 procent

Upp

70 procent lägre utsläpp från transporter till 2030 – hur är det möjligt?

Tisdag 4 juli, 13.00–14.00

Film: Välkommen till seminariet om 70 procent lägre utsläpp från transporter

Åsa Pettersson, Jakob LagercrantzSverige har som mål att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn med 70 procent till år 2030 men hur når vi dit? Vilka åtgärder behövs för fler elfordon och mer biodrivmedel? Vilken roll ska tillverkare, användare och politiker ta?

Medverkande:

 • Susanna Hurtig, Nordenchef e-mobility, Vattenfall (inledning)
 • Lotta Brändström, VD och koncernchef, Göteborg Energi
 • Patrik Hansson, VD, Arla Sverige
 • Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP), Stockholms stad
 • Diarmuid O’Connell, Vice President Business Development, Tesla
 • Jan Odelstam, VD, Skanska Kommersiell Utveckling i Norden
 • Åsa Pettersson, chef public affairs och hållbarhet, Scania (övre bilden)
 • Helene Samuelsson, kommunikationschef, Preem
 • Moderator: Jakob Lagercrantz, grundare, 2030-sekretariatet (nedre bilden)

Se seminariet i efterhand

Referat från seminariet: Gemensam satsning krävs för minskade utsläpp i transportsektorn

Film: Röster om seminariet 70 procent lägre utsläpp från transporter till 2030

Upp

Hur samverkar fjärrvärmen med småskaliga lösningar i hållbara städer?

Tisdag 4 juli, 14.30–15.30

Film: Välkommen till seminariet om fjärrvärme

Jenny Larsson, Johan Löfstrand, Anna SanderVilken roll har fjärrvärmen i hållbara städers nya energilandskap med ”prosumers” – omväxlande producenter och kunder? Småskaliga uppvärmningslösningar gynnas av dagens byggregler. Kommer framtiden skapa motsättningar eller skön harmoni? Vilka scenarier ser kunder, politiker och myndigheter?

Medverkande:

 • Jenny Larsson, chef Värme Sverige, Vattenfall (inledning, övre bilden)
 • Robert Johannesson, tf enhetschef Energi och samhällsekonomi, Boverket
 • Rémy Kolessar, avdelningschef Forskning och innovation, Energimyndigheten
 • Johan Löfstrand, gruppledare, ledamot civilutskottet (S), Boverkets insynsråd (mellersta bilden)
 • Mari-Louise Persson, energistrateg, Riksbyggen
 • Andreas Regnell, strategidirektör, Vattenfall
 • Anna Sander, Kommittén för modernare byggregler (nedre bilden)
 • Moderator: Annika Ramsköld, hållbarhetschef, Vattenfall


Se seminariet i efterhand

Referat från seminariet: Fjärrvärme missgynnas av orättvisa byggregler

Film: Röster från seminariet Hur samverkar fjärrvärmen med småskaliga lösningar i hållbara städer?

Upp

Jakten på talangerna

Onsdag 5 juli, 08.30–09.30

Film: Välkommen till seminariet om jakten på talangerna

Erik Arroy, Barbro Westerholm, Camilla WagnerVar finns energibranschens framtida medarbetare? Hur blir mångfald och inkludering en framgångsfaktor? Tillsammans med representanter från energisektorn och tongivande experter från universitet, media, politik och organisationer diskuterar vi utmaningarna.

Medverkande:

 • Jenny Larsson, chef Värme Sverige, Vattenfall (inledning)
 • Annika Viklund, affärsområdeschef Distribution, Vattenfall (inledning)
 • Erik Arroy, processansvarig, Futurion (övre bilden)
 • Charlotte Bergqvist, VD, Trinda Energy
 • Benjamin Dousa, förbundsordförande, MUF
 • Lina Håkansdotter Palm, senior politisk rådgivare, Uniper
 • Alexandra Sjöberg, utvecklingsledare Snabbspår, Arbetsförmedlingen
 • Lina Bertling Tjernberg, professor elkraftnät, KTH
 • Torbjörn Wahlborg, affärsområdeschef Produktion, Vattenfall
 • Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L) (mellersta bilden)
 • Moderator: Camilla Wagner, VD, Klara-K (nedre bilden)


Se seminariet i efterhand

Referat från seminariet: Nytänk krävs för att säkra kompetensförsörjningen i energibranschen

Film: Röster från seminariet Jakten på talangerna

Upp

Solcellsparker – världens billigaste energikälla?

Onsdag 5 juli, 10.30–11.45
I samarbete med Svensk Solenergi

Film: Välkommen till seminariet om solcellsparker

Johan Lindahl, Åsa DomeijPå bara någon timme ger solen mer energi till jorden än vad mänskligheten förbrukar per år. Storskalig solel är numera konkurrenskraftig men är hittills ingen succé i Norden. Hur kan solel bidra till det nordiska systemet och kan storskalig solenergi förändra konkurrensläget i Europa?

Medverkande:

 • Johan Lindahl, talesperson, Svensk Solenergi (inledning, övre bilden)
 • Peter Takács, Vattenfall (inledning)
 • Tomas Björnsson, chef Strategi och marknadsanalys, Vattenfall
 • Jakop Dalunde, parlamentariker (MP), EU-parlamentets energi- och industriutskott
 • Åsa Domeij, hållbarhetschef, Axfood (nedre bilden)
 • Maria Sunér Fleming, enhetschef Energi, Infrastruktur och Miljö, Svenskt Näringsliv
 • Tomas Kåberger, professor, Chalmers tekniska högskola
 • Ulf Moberg, teknisk direktör, Svenska Kraftnät
 • Bo Normark, senior rådgivare, Power Circle
 • Björn Sjöström, VD, Varberg Energi
 • Moderator: Jenny Larsson, chef Värme Sverige, Vattenfall


Se seminariet i efterhand

Referat från seminariet: Småskalig solelsproduktion passar Norden

Film: Röster från seminariet Solcellsparker – världens billigaste energikälla?

Upp

Kärnkraft – årtionden av spännande jobb

Onsdag 5 juli, 12.30–13.15

Anneli Hällgren, Torbjörn WahlborgRekryteringsbehovet är stort då kärnkraften behövs under kommande årtionden som en viktig del av svensk energiproduktion. Branschen rekryterar nu hundratals talanger varje år. Med mentorprogrammet Pepp diskuterar vi kärnkraftens attraktionskraft och rekryteringsbehov.

Medverkande:

 • Carl Sommerholt, kommunikationschef affärsområde Produktion, Vattenfall (inledning)
 • Axel Hallberg, förbundsstyrelseledamot och miljöpolitisk talesperson, Grön Ungdom
 • Ane Håkansson, professor tillämpad kärnfysik, Uppsala universitet
 • Anneli Hällgren, chef utvecklingsavdelningen, Strålsäkerhetsmyndigheten (övre bilden)
 • Sofia Nyström, mentorprogrammet Pepp
 • Romina Pourmokhtari, utbildnings- och migrationspolitisk talesperson, Liberala Ungdomsförbundet
 • Anna Runsten, mentorprogrammet Pepp
 • Torbjörn Wahlborg, affärsområdeschef Produktion, Vattenfall (nedre bilden)
 • Moderator: Annika Viklund, affärsområdeschef Distribution, Vattenfall

Se seminariet i efterhand

Referat från seminariet: "Skolan måste bli bättre på att berätta vad ingenjörer gör"

Film: Röster från seminariet Kärnkraft – årtionden av spännande jobb

Upp

När står vindkraften på egna ben?

Onsdag 5 juli, 14.00–15.00

Björn RisingerFör första gången har havsbaserade vindkraftsprojekt vunnit anbud utan subventioner i Tyskland. Vilka trösklar återstår för att bygga utan subventioner i Sverige – på land och till havs? Kan kostnaderna pressas genom ny teknik och goda vindlägen?

Medverkande:

 • Helena Nielsen, tf chef för projektutveckling Sverige Vindkraft, Vattenfall (inledning)
 • Niclas Damsgaard, direktör för marknads- och systemutveckling, Svenska Kraftnät
 • Ola Hansén, senior rådgivare för hållbar energi och klimat, WWF
 • Björn Risinger, generaldirektör, Naturvårdsverket (bilden)
 • Tony Rosten, stf generaldirektör och avdelningschef Nätreglering, Energimarknadsinspektionen
 • Agneta Wieslander, tillståndsspecialist Vindkraft, Vattenfall
 • Moderator: Karin Lepasoon, kommunikationsdirektör, Vattenfall


Se seminariet i efterhand

Referat från seminariet: Tillståndsprocessen hänger inte med i utbyggnaden av vindkraften

Upp

Sveriges flytande batteri laddar om

Onsdag 5 juli, 15.30–16.00

Karl BergmanVad är kopplingen mellan vattenmagasin, drönare och Teslas hembatterier? Måste vi ha ett batteri på väggen eller är Suorvadammens vatten lösningen?

Medverkande:

 • Karl Bergman, chef Forskning och utveckling, Vattenfall (bilden)
 • Fredrik Engström, finanschef och FoU-ansvarig Vattenkraft, Vattenfall
 • Moderator: Monica Nordlund, kommunikatör, Vattenfall


Se seminariet i efterhand

Referat från seminariet: Hundraåringen i bättre form är någonsin

Upp

Hur väger vi miljö- och energiintressen i vattenkraften?

Onsdag 5 juli, 16.30–18.00
I samarbete med projektet Vattenkraftens miljöfond

Ellen Bruno, Jakob Granit, Maria Sunér FlemingNu finns förslag om gemensam finansiering som innebär att de största vattenkraftsproducenterna ska stötta miljöåtgärder i framför allt de mindre vattenkraftverken. Kan en gemensam fondlösning säkra moderna miljövillkor i vattenkraften?

Medverkande:

 • Per Nordlund, senior rådgivare, Statkraft (inledning)
 • Bengt Blomqvist, vice VD Sydkraft Hydropower, Uniper 
 • Erik Brandsma, generaldirektör, Energimyndigheten
 • Ellen Bruno, sakkunnig marina ekosystem och fiske, Naturskyddsföreningen (övre bilden)
 • Jakob Granit, generaldirektör, Havs- och Vattenmyndigheten (mellersta bilden)
 • Rune Hallgren, styrelseledamot, Svensk Vattenkraftförening
 • Lars Hjälmered, energitalesperson (M)
 • Christer Ljunggren, chef Vattenkraft, Vattenfall
 • Moderator: Maria Sunér Fleming, enhetschef Energi, Infrastruktur och Miljö, Svenskt Näringsliv (nedre bilden)


Se seminariet i efterhand

Referat från seminariet: Nationell prövning kräver enkla regler och smidig process

Upp

Senast uppdaterad: 2017-07-10 14:29