Nyhet | 2016-06-01 | 08:46

Formalisering av rutiner vid tillståndsbedömning av kraftindustrins betongkonstruktioner

Examensarbete av Patric Strand, yrkeshögskola med inriktning på betong på FEI/CBI.

Handledare på Vattenfall: Per-Erik Thorsell.

Sammanfattning

Det här examensarbetet genomfördes på uppdrag av betonglaboratoriet vid Vattenfall  R&D i Älvkarleby. Arbetet är det avslutande momentet på Yrkeshögskoleutbildningen betongingenjör som bedrivs i sammarbete av Företagsekonomiska institutet (FEI) och CBI / CBI Betonginstitutet.

Den svenska kraftindustrins konstruktioner och byggnader som levererar landets el  består och är uppbyggda till största del av armerad betong. Betongkonstruktioner har en beräknad livslängd på ca 40-80 år. Majoriteten av Sveriges kraftindustri har uppnått en medelålder på ca 50 år, vilket gör att kraftindustrin är angelägen att noggrant bedöma tillståndet på deras konstruktioner.  

Första delen av arbetet bestod av en litteraturstudie med syfte att dokumentera kunskap om hur man utför en handnära tillståndsbedömning av kraftindustrins betongkonstruktioner. Den andra och största delen av arbetet var att behandla vilka provningsmetoder och vilken utrustning som är lämpliga att utföra och ha i fält.

Resultatet bestod av en sammanfattning om vad som är lämpligt att provas vid en tillståndsbedömning och lämplig utrustning för att kunna göra en tillståndsbedömning i fält. Den innehåller även en beskrivning av tillvägagångssättet för hur en tillståndsbedömning ska gå till. En tillståndsbedömning bör utförs handnära för att kunna kartera mindre sprickor och bomknacka betongytan. Vid en enklare tillståndsbedömning behövs endast följande utrustning: hammare, kamera, fenolftalein, täckskiktsmätare och sprickviddsmätare.