Nyhet | 2016-10-07 | 10:13

Handlingsplan för ägare av transformatorer med korrosiv olja

Examensarbete av Stephan Weidemann, Elkraftteknik, Umeå universitet.

Sammanfattning

Sedan början av 2000-talet har ett stort antal transformatorer havererat av en initialt okänd anledning. Problemet visade sig vara att en antioxidationstillsats i oljan, dibensyl disulfid (DBDS), reagerat med kopparen i lindningarna vilket gett upphov till avlagringar på isolationspapperet i form av kopparsulfid. Kopparsulfiden i sin tur försvagade papperets isolationsförmåga och allvarliga driftstörningar eller driftstopp på grund av kortslutningar kan ske. Ett stort antal studier har genomförts för att ge klarhet i vad som händer, varför det händer och vad man kan göra åt problemet.

Bakgrunden till detta examensarbete är att en 230MVA-transformator har havererat, trots att ägaren vidtagit rekommenderade försiktighetsåtgärder. Denna studie visar att ett flertal faktorer, såsom värme, svavelhalt och dåliga skarvar i lindningarna, påskyndar korrosionen av koppar och bildandet av kopparsulfid. Riskerna för haveri kan minskas genom att tillsätta Irgamet 39 i ett tidigt skede eller genom att byta/avsvavla oljan om transformatorn är äldre. Den redan bildade kopparsulfiden går däremot inte att avlägsna, så ett viktigt första steg är att stärka det elektriska skyddet genom att se över avledarna på transformatorn.