Nyhet | 2016-09-30 | 11:54

Mätvärden från förebyggande underhåll av reglersystem – kommunikation

Examensarbete av Annika Dagberg, Institutionen för teknikvetenskap och matematik vid Luleå tekniska universitet.

Handledare på Vattenfall: Greger Fransson.

Sammanfattning

Denna rapport kan ses som ett underlag för fortsatt arbete för att sammanställa information och parametrar gällande förebyggande underhåll av reglersystem hos Vattenfall Vattenkraft AB. Rapporten är framtagen utifrån behov att synliggöra resultatet från det förebyggande underhållet av reglersystemet i vattenkraftverk. Här beskrivs det förebyggande underhållet, reglersystemet och företagets stödsystem för det förebyggande underhållet i korthet. Inom företag fungerar stödsystem som en länk i kommunikation mellan olika avdelningar eller mellan anställda vid samma avdelning. Här beskrivs hur kommunikation kan påverka information.

Arbetet är genomfört som ett examensarbete under 10 veckors tid på distans. Kontakten med företaget har främst skett via telefon, internet och enstaka besök vid vattenkraftanläggning. Under arbetet har tillgång till företagets stödsystem och intranet funnits. Analysen av stödsystemets innehåll har gjorts med hjälp av Excel, bland annat vid sortering i bokstavsordning.

I arbetet med rapporten har avsaknad av registrering i stödsystemet framkommit. Även variation i terminologi och struktur vid registrering i stödsystemet finns. Detta bidrar till svårigheten att i nuläget använda stödsystemet för analys av det förebyggande underhållet. Det pågår en rensning och strukturering av innehållet i stödsystemet och det har framkommit en outnyttjad möjlighet att registrera parametrar från det förebyggande underhållet. Hos dem som arbetar med det förebyggande underhållet har viss uppgivenhet med stödsystemet framkommit men även en önskan att se resultat av tidigare gjort underhåll finns.