Nyhet | 2015-07-07 | 13:55

Provplan för validering av reläskydd med Omicron CMC 356

Examensarbete av Tomas Jakobsson och Sebastian Salmans, Högskoletekniker, elkraft, 120 hp på Högskolan Väst

Handledare: Robin Andersson, Vattenfall Eldistribution AB.

Sammanfattning

Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) har ett intresse av att standardisera återkommande underhållsprovningar inom kontrollanläggning. Vattenfall kommer inom de närmsta åren att upphandla underhållsåtagandet vilket kan resultera i att flera olika aktörer, med blandad kompetens, kan åta sig underhållet i ett område. För att säkerställa provningen av reläskydd eftersträvas en provplan som eventuellt skulle underlätta underhållsprovningen på mellanspänningsnivå. Detta examensarbete behandlar ämnet reläskydd och beskriver reläskyddets funktioner, testutrustning samt programvaran som används för att testa reläskyddets olika funktioner. Rapporten innehåller allmän teori kring reläskyddsfunktioner samt en beskrivande del som behandlar ABBs reläskydd REF620 med förklaring kring funktionerna och inställningarna i REF620. De funktioner som valideras och förklaras i rapporten är överström, över- samt underspänning, frekvensskydd och jordfelsskydd.

För att testa reläskyddets funktioner skapades en provplan i mjukvaran Omicron Test Universe 3.00. Detta program styr Omicronen och skickar ut storheter i form av spänning och ström till reläskyddet, som simulerar onormala tillstånd i elnätet. Simuleringen av ett onormalt elnät visar att reläskyddet uppnår de krav som ställs på gränsvärden för starttider, fördröjningstider samt vilket värde som reläskyddet ska startas vid. I de fall reläskyddet inte klarade testerna fördes en diskussion kring anledningar. Dessa anledningar kan vara de mekaniska reläerna i reläskyddet bidrar med en viss fördröjning samt att reläskyddet kan ha vissa förprogrammerade säkerhetsmarginaler som gör att skyddsfunktionerna reagerar snabbare respektive långsammare än väntat. Omicron CMC 356 är ett effektivt testinstrument som med den medföljande mjukvaran underlättar provningen. Det går enkelt att tillhandahålla felrapporter och resultat.