Nyhet | 2016-05-09 | 14:24

Tillståndsövervakning av krafttransformatorer med tre fundamentala transformatorkvantiteter

Examensarbete av Kristin Lindström, Teknisk fysik (300 hp), Uppsala universitet.

Handledare på Vattenfall: Ying He.

Sammanfattning

Ett transformatorhaveri är väldigt kostsamt och är viktigt att undvika både ekonomiskt och för pålitligheten av elförsörjning. För att undvika transformatorfel är det viktigt att upptäcka potentiella fel i ett tidigt stadie så att förebyggande åtgärder kan sättas in. Tillståndsövervakning är en process och teknik som används för detta. Tillståndsövervakning övervakar normalt paramatrar av tillstånd för att upptäcka förändringar som kan indikera att ett fel håller på att utvecklas.

Metoden med fundamentala transformatorkvantiteter, TFQ, som tillståndsövervakning för krafttransformatorer har i det här examensarbetet studerats. De fundamentala tranformatorkvantiteter som vald metod övervakar är omsättningstal, kortslutningsimpedans och effektförlust. Målet med det här examensarbetet var att undersöka möjligheter, fördelar och eventuella nackdelar med att använda TFQ för tillståndsövervakning av krafttransformatorer. Möjligheterna med den här metoden har även jämförts med metoder för diagnostisering och tillståndsövervakning som används av Vattenfall idag.

Målet var även att grovt uppskatta affärnyttan för användande av metoden med fundamentala transformatorkvantiteter i jämförelse med konventionella diagnostiseringsmetoder. Resultatet av affärsnyttan analys visade på att tillståndsövervakning som bygger på DGA, disolved gas analysis, i dagsläget är mer lämpat för Vattenfall.