Kommentar | 2016-12-12 | 11:45

Vattenfall redo dra tillbaka stämning om kärnkraftsavfall

Vattenfall är redo att dra tillbaka stämningarna avseende förvaret av kärnavfallet, mot att tyska staten övertar ansvaret för detta. Vattenfall kommer då att överlåta motsvarande cirka 1,7 miljarder EUR för förvaringen till tyska staten.

Elbolagen Eon, RWE, EnBW och svenska Vattenfall har sänt ett gemensamt brev med förslaget till den tyska regeringen och även till representanter för oppositionen.

Detta har inget att göra med Vattenfalls ersättningskrav på grund av det politiska beslutet om förtida avveckling av tysk kärnkraft.