Nyhet | 2013-12-13 | 11:42

Alla fundament för DanTysk klara

Samtliga 80 fundament till DanTysk vindkraftverk är nu på plats

Efter nio månaders byggande är den sista av de 80 fundamenten på plats i den havsbaserade vindkraftparken DanTysk. 

De upp till 65 meter långa och 950 ton tunga, cylindriska stålfundamenten – så kallade monopiles – förankrades i havsbotten med hjälp av en pålmaskin. Arbetet utfördes på ned till 32 meters djup 70 km till väster om den tyska ön Sylt.

För att skydda ljudkänsliga tumlare användes nyutvecklade bullerdämpningstekniker, i detta fall så kallade bubbelridåer. Luftbubbelridåer är ett effektivt sätt att dämpa störande ljud för tumlare och aktiverades innan pålningen började.

DanTysk

Den havsbaserade vindkraftparken DanTysk byggs på en yta av 70 kvadratkilometer (cirka 7 000 fotbollsplaner) i det tyska ekonomiska zonen på gränsen till danskt territorialvatten. Vindkraftparken kommer att ha en kapacitet på 288 megawatt och kommer att producera förnybar el som räcker för att försörja upp till 400 000 hushåll. Driftstart är planerad till hösten 2014. DanTysk är ett joint venture-projekt mellan Vattenfall (51 %) och Stadtwerke München (49 %).

Mer om projektet DanTysk

Följ projektet i DanTysk-bloggen

Informationslämnare:
Vattenfalls pressavdelning groupmedia@vattenfall.com