Nyhet | 2011-12-23 | 15:33

Vattenfall ansöker om tillstånd för Fäbodberget vindkraftpark

Vattenfall har i december 2011 ansökt till Länsstyrelsen i Västerbotten enligt 9 kapitlet i miljöbalken om tillstånd för Fäbodberget vindkraftpark. 

Ansökan, miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och nya fotomontage med kartor finns utlagda i högerspalten. Tillhörande bilagor går att beställa direkt av Vanja Schön som är vår miljökonsult på Pöyry SwedPower AB, tel: 070-695 22 19 eller e-post: vanja.schon@poyry.com

Länsstyrelsen i Västerbotten kommer nu att noggrant granska Vattenfalls handlingar. När de anser att vår ansökan är komplett kommer den att kungöras och Länsstyrelsen tar då emot synpunkter innan de fattar ett beslut om tillstånd.

Läs mer om Fäbodbergets vindkraftpark