Nyhet | 2011-11-17 | 16:08

Vattenfall investerar stort i Sollefteå

Just nu pågår förnyelse av Kilforsens och Lasele kraftstationer i Sollefteå kommun. Resultatet blir bland annat ökad produktion av förnybar el från 1670 GWh (gigawattimmar) med 35 GWh, vilket motsvarar hushållsel till 7 000 hem. Investeringen uppgår till 300 miljoner kronor.

Bägge kraftverken byggdes i mitten av 1950-talet och är i behov av ny utrustning då den gamla, trots kontinuerligt underhåll, börjar bli sliten. De åtgärder som nu ska genomföras är bland annat:

  • Förnyelse av turbin, en per station
  • Renovering av generatorer, en per station
  • Översyn av kontrollanläggningar
  • Renovering av intagslucka och nya intagsgrindar

Förnyelseprojektens mål är:

  • Ytterligare minst 40 års drift
  • Erhålla totalt 35 GWh/år i produktionsökning
  • Minimera anläggningarnas externa och interna miljöpåverkan. Oljemängden mins-kas med 60-85 procent i och med att högtryckssystem installeras.

Arbetena beräknas vara färdiga under första kvartalet 2012.
Möjlighet finns att besöka något av kraftverken.

Fakta Kilforsens kraftstation

Byggår: 1948 -1953
Årsproduktion: 970 GWh
Antal aggregat: 3 st (varav två är s k ”Starta Sverige.aggregat”)

Fakta Lasele kraftstation

Byggår: 1956 - 1957
Årsproduktion: 665 GWh
Antal aggregat: 2 st

För vidare information, kontakta:

Peter Stedt, kommunikatör Vattenfall AB, 070-597 73 38

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10,
press@vattenfall.com

Ladda ner pressmeddelandet (PDF 40 kB)