Nyhet | 2015-03-09 | 16:40

Återstart av Forsmark 1 framflyttad

Datumet för återstart har flyttats fram till den 23 mars med ett osäkerhetsintervall på plus minus tre dygn. Detta beroende på att det rörstycke där ångläckaget uppstått måste bytas ut.

Ångläckaget har uppstått i en röranslutning på en ventil som ansluter till det så kallade resteffektkylsystemet. Tidigare kommunicerat återstartsdatum var den 21 mars.