Nyhet | 2014-08-18 | 09:59

Ringhals 2 i revision

I helgen avslutade Ringhals 2 sin driftsäsong och är nu avställd för årlig revision. Översynsperioden beräknas pågå de närmaste sex veckorna. 

Den gångna driftsäsongen har Ringhals 2 producerat nära 6 terawattimmar, tillräckligt för att förse mer än 1 miljon svenska hem med hushållsel under ett år. Tillgängligheten sedan föregående revision har varit hela 98,9 procent.

– Det är ett mycket bra resultat, säger Ringhals produktionschef Göran Molin. Driftsäsongen har varit i det närmaste helt utan produktionsbortfall.

Översynsperioden beräknas pågå de närmaste sex veckorna. Återstart planeras vid månadsskiftet september/oktober.

Förutom bränslebyte, ordinarie underhållsåtgärder och provningar görs i år exempelvis byte av en huvudtransformator och två lokaltransformatorer. Förinstallationer görs också inför nästa års säkerhetshöjande ombyggnad av reaktordelens kylsystem.

Läs mer om vad som kommer att ske under revisionen på R2 via länken:
Ringhals 2 beredda på intensiv revision

Årets revisioner på Ringhals

Aktuellt driftläge

Ringhals startsida