Nyhet | 2014-02-19 | 10:55

45 år sedan första spadtaget togs för Nordens största kraftverk

Imorgon för 45 år sedan, den 20 februari 1969, togs det första spadtaget för att bygga Ringhals. Det var starten på vad som skulle bli en av Europas största byggarbetsplatser och som än idag är en av de största arbetsplatserna i regionen.

Samtidigt pågick andra stora byggen i närområdet – sjukhuset i Varberg och massafabriken i Värö. Ganska snart var arbetsmarknaden i regionen i princip helt tömd på arbetskraft. Vattenfall satsade då på att rekrytera vattenkraftbyggare från Norrland. Som mest arbetade 3200 personer med bygget.

Det tog fem år att färdigställa de två första reaktorerna. 1974 producerades den första elen. Sedan starten har Ringhals producerat 775000 000 000 kilowattimmar. Det är tillräckligt för hela Sveriges elbehov i fem år, eller för Varbergs elbehov i mer än 2200 år.

Idag har Ringhals drygt 1600 anställda och omkring 1000 årsarbeten köps in från konsulter och entreprenörer. 2013 nyanställdes mer än 100 personer.

Under 2014 kommer vi att uppmärksamma några olika händelser i vår historia och berätta om Ringhals utveckling i Varbergs kommun, fram till idag och in i framtiden. Bland annat planeras en jubileumsutställning på kulturhuset Komedianten i Varberg.

 

Läs mer om Ringhals jubileumsår 2014

Tillbaka till startsidan för Ringhals