Pressmeddelande | 2014-05-23 | 14:31

Ny möjlighet för energismarta att påverka elkostnaderna

Nu kan Vattenfalls kunder påverka sina elkostnader ännu mer genom att vara energismarta. Den 1 juni ersätts den nuvarande fasta årsavgiften med en förbrukningsbaserad årsavgift som bygger på kundernas uppmätta elförbrukning.

EU:s energieffektiviseringsdirektiv har lett till att ny lagstiftning träder i kraft i Sverige den 1 juni. Lagen innebär att kostnader som elkunder betalar för sin elanvändning ska vara baserade på den uppmätta elförbrukningen.

- Syftet med lagen är att öka intresset för energieffektivisering. Detta ligger helt i linje med Vattenfalls inriktning att hjälpa våra kunder använda energi effektivt och smart, säger Niclas Stålhandske, tillförordnad chef Vattenfall Försäljning.

Nya priser

Den 1 juni kommer Vattenfall att ersätta den fasta årsavgiften med en förbrukningsbaserad årsavgiftsom bygger på kundernas uppmätta förbrukning.

- Fram tills nu har årsavgiften varit fast och oberoende av kundernas elförbrukning. Det ändrar vi på nu. Storleken på den nya förbrukningsbaserade årsavgiften följer istället kundens uppmätta förbrukning utifrån åtta förbrukningsintervall. Detta innebär att kunder med lägre elförbrukning får lägre årsavgift än de med högre elförbrukning, berättar Niclas Stålhandske.

Förändringen gäller för avtal som tecknas från och med den 1 juni.

Kontrollera om du är energismart på Vattenfalls hemsida

Ta del av tips från Vattenfalls energiexperter