Nyhet | 2014-09-15 | 13:01

En trygg lekplats – en säker arbetsplats

En arbetsplats ska vara trygg, oavsett om den är på ett kärnkraftverk eller på en förskola.

Energi i väst - Ringhals

Trafikvästar gör att barnen syns såväl i trafik som ute på lek. På Limabacka förskola används de olikfärgade västarna så gott som dagligen.

– Västarna underlättar för oss att urskilja barnen på gården och när man går på utflykt lyser färgerna tydligt i trafiken, berättar Sandra Gertsson som jobbar på förskolan.

Ringhals stödjer ett antal idrottsföreningar, evenemang och verksamheter i närområdet med betoning på barn och ungdom. Säkerhetstänkandet är en viktig grundsten i Ringhals policy för vad som sponsras.

Läs mer om Ringhals sponsring

Ringhals startsida