Nyhet | 2015-12-16 | 11:39

Reviderade revisionsplaner för kommande år

Revisionsplanerna för perioden 2016 till 2019 har justerats.

För Forsmark 1 förlängs revisionen 2016 med 6 dygn. Anledningen är tillkommande arbeten i form av byte av kablar i två subar. Byte av motsvarande kablar i de två återstående subarna sker i samband med revisionen 2018 men det arbetet ryms inom ordinarie revision.

För Forsmark 2 förlängs revisionen 2017 med 7 dygn. Anledningen är tillkommande arbete i form av byte av transformator för en turbinsträng. Byte av transformator för den andra turbinsträngen sker i samband med revisionen 2018 men det arbetet ryms inom ordinarie revision.

För Forsmark 3 förlängs revisionen 2016 med 14 dygn. Anledningen är tillkommande arbeten i form av byte av kabelgenomföringar i två subar. Byte av motsvarande kabelgenomföringar i de två återstående subarna sker i samband med revisionen 2018 men det arbetet ryms inom ordinarie revision.

Revision på Forsmark