Nyhet | 2015-02-10 | 07:53

WANO besöker Forsmark

I dag inleder representanter från WANO ett tre dagar långt besök på Forsmark. Besöket är ett förberedelsemöte, en så kallad pre-visit, inför höstens granskning av Forsmarks kärnkraftverk.

WANO, World Association of Nuclear Operators, är kärnkraftsbranschens samarbetsorgan med syfte att dela erfarenheter internationellt och på så vis uppnå högsta standard i säkerhetsfrågor. Forsmark har beslutat att genomgå en granskning av ett externt organ vart fjärde år och i höst kommer WANO hit.

Under förberedelsebesöket den här veckan kommer WANO-representanterna att bilda sig en uppfattning om Forsmarks anläggningar och gå igenom praktiska förberedelser inför granskningen.

– De gör en rundtur på Forsmark 1, träffar Forsmarks Kraftgrupps ledning och kommer också att intervjua utvalda personer, tekniker, operatörer och systemingenjörer, samt de funktionärer från Forsmark som deltar i höstens granskingen. Syftet med intervjuerna är att få en lägesbeskrivning om vilka frågor vi jobbar med just nu och vilka områden som är prioriterade, säger Thomas Heimbrand, Forsmarks värd för besöket. 

WANO:s pre-visit pågår under två dagar mellan den 10–12 februari.

Forsmark gör sig redo för WANO-granskning

Så jobbar vi med säkerhet på Forsmark