Nyhet | 2015-02-02 | 15:22

Ringhals 4 höjer effekten

Idag har Ringhals 4 fått det efterlängtade tillståndet från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att höja reaktoreffekten. Det betyder att blocket, efter att bränsleskadan är åtgärdad, kan återstarta med cirka 175 MW högre elektrisk effekt än tidigare.

– Jag är mycket nöjd att vi fick tillståndet i tid, för att hinna ställa om medan vi ändå står stilla på grund av bränsleskadan, säger produktionschef Göran Molin.

Ringhals ansökte redan 2007 till SSM om att få höja den termiska effekten till 3300 MW på Ringhals 4. Förutsättningen för effekthöjningen var dock ånggeneratorbytet, som planenligt genomfördes först 2011.  

Anläggningen kommer nu att ställas om till den högre effekten. Efter återstarten väntar tre veckors provdrift med ett antal upp- och nergångar i effekt. Ett snabbstoppsprov från full effekt kommer också att genomföras.

Den ökade effekten gör att Ringhals 4 kan producera ytterligare 1,3 terawattimmar el per år, vilket motsvarar cirka 1 procent av Sveriges elförbrukning.   

Aktuellt driftläge på Ringhals

Ringhals startsida