Nyhet | 2015-05-06 | 08:42

Ringhals 1 halvvägs genom revisionen

Revisionsarbetena på Ringhals 1 löper på bra. Häng med och se vad som händer under avställningen.

Generatorlyft på Ringhals 1
Flera tunga lyft under revisionen gäller bytet av en av generatorerna. Här lyfts den gamla generatorn bort från sin plats. Komponenten väger bortåt 400 ton så det är en rejäl lyftrigg som monterats för att klara transporten. Den nya generatorn ska lyftas in under vecka 19.


Besiktning av branddetektorer
Alexander Svensson och Jonathan Gallardo från Nokas Security är ute och lokaliserar branddetektorer så att dessa ska kunna ställas av korrekt vid heta arbeten.


Täthetskontroll av vattensystem
Processoperatör Johannes Ragnarsson kontrollerar tätheten i ett av vattensystemen efter genomförda arbeten.


Lyft av vattentank
Den gångna helgen klipptes den gamla cisternen för totalavsaltat vatten i bitar och den nya tanken som byggt intill lyftes på plats.
Läs mer om projektet: Ny tank växer upp med nya metoder 


Transformator
En ny huvudtransformator har kommit på plats och är nu uppfylld med olja.

Totalt är 1900 personer, varav 400 ringhalsare, engagerade i revisionen. Avställningen inleddes den 12 april och Ringhals 1 beräknas vara tillbaka på elnätet igen den 8 juni.


Många revisionsjobb på Ringhals 1
Årets revisioner på Ringhals